Aktuality

Druhé číslo školského časopisu SILVUM

2022-09-23T10:01:02+02:0023 septembra, 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM má za sebou vydanie už druhého tohtoročného čísla školského časopisu,  v ktorom sa okrem iného dočítate: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa veľa dozviete o našej milej p. zástupkyni Ing. Vlasty Hudákovej aktivitám školy a školského internátu sa venujeme na pravidelných dvoch stranách. rubrika Naše hviezdy sa zamerala na nášho "akademického maliara"  Dávida Šimka (I.A) sokoliarstvu je venovaná dvojstrana aj s rozhovorom s Jergušom Škvarekom (III.B) maturantky Dorota Jusková, Zuzana Kalinská a Klára Halcinová odpovedajú na zaujímavé otázky a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Slávnostný začiatok školského roka – príhovor riaditeľa školy

2022-09-05T22:03:55+02:005 septembra, 2022|

Milí žiaci, milé kolegyne, kolegovia. Prihováram sa Vám v úvode nového školského roka 2022/2023. Prihováram sa tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky, nie ako roky dva predchádzajúce, poznačené opatreniami v súvislosti s ochorením Covid-19. Chcem Vás všetkých srdečne pozdraviť a som veľmi rád, že Vás môžem po dňoch oddychu privítať v priestoroch školy. Prázdniny sú nenávratne minulosťou. Minuli sa tak ako vždy veľmi rýchlo a my sme opäť spolu plní nových zážitkov. Ako vidím, vy ste už o nich s potešením začali rozprávať kamarátom a spolužiakom. Verím, že pekné leto s dostatkom horúcich dní, Vám pomohlo načerpať dostatok novej energie potrebnej na zvládnutie celého školského roka. Som presvedčený, [...]

Pravidlá školského vyučovania od 1.9.2022

2022-08-24T09:16:41+02:0024 augusta, 2022|

Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1.9.2022 vydal rozhodnutie, v ktorom zverejnil pravidlá fungovania školského vyučovania počas epidémie COVID-19. V jeho rozhodnutí je stále ponechaná povinnosť predkladania Vyhlásenia o bezpríznakovosti (v našom prípade jedine elektronicky – cez aplikáciu Edupage). Rovnako zostáva v platnosti predĺžené ospravedlňovanie z vyučovania, kde sa ponechala možnosť ospravedlnenia na maximálne 5 vyučovacích dní nasledujúcich po sebe. Celé znenie rozhodnutia ministra: Dokument Zelená otvoreným školám:

Potvrdenia pre študentov

2022-08-15T18:36:15+02:0015 augusta, 2022|

Potvrdenia o návšteve školy pre študentov na školský rok 2022/2023, potvrdenia pre SAD, ŽSR a iné budú potvrdené na sekretariáte školy v pracovné dni od 22.08.2022 (pondelok) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. Karty ISIC pre študentov prvého ročníka je možné vyzdvihnúť si na sekretariáte školy vo vyššie uvedenom termíne a čase. !!! Škola potvrdzuje len kompletne vyplnené tlačivá !!! Bc. Silvia Karnišová - asistentka riaditeľa školy

Pozvánka na poľovnícku výstavu „Poľovníctvo a príroda“

2022-08-03T11:55:34+02:003 augusta, 2022|

Určite ste už zaregistrovali, že 18.-21. augusta sa v Nitre na Agrokomplexe uskutoční celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou pod názvom „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Sme hrdí na to, že naša škola je spoluorganizátorom tejto veľkej a veľmi zaujímavej akcie. Okrem prezentačného stánku budete nás vidieť a hlavne počuť počas celej výstavy vďaka poľovníckym signálom a poľovníckej hudbe našich trubačov! Môžete sa tešiť na bohatý program, zaujímavé diskusie na aktuálne témy (napr. zákaz olova v strelive so Zuzanou Rehák-Štefečekovou, africký mor ošípaných, problém kormorána veľkého [...]

Boli sme súčasťou „Dňa stromu“

2022-07-13T08:51:48+02:0013 júla, 2022|

Dňa 9. júla 2022 sa konal už v poradí XXI. ročník podujatia „Deň stromu“ v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu.  Bohatý program pre účastníkov okrem iného ponúkal aj prezentáciu stredoškolského lesníckeho vzdelávania. Preto naša škola nemohla chýbať. Aj keď sme v porovnaní so školami v Banskej Štiavnici a Liptovskom Hrádku na históriu skromnejší, prezentácia našej školy popri svojich starších „súrodencoch“ vôbec nezaostávala a nedala sa zahanbiť. Náš „mediálny tím“ v znamení hesla: „ Šťastie praje pripraveným...“ nenechal nič na náhodu a využil túto skvelú príležitosť prezentovať školu v najlepšom svetle. Okrem video upútavky odvysielanej na hlavnom pódiu doplnenej o sprievodné slovo žiakov, spestrenú [...]

Bezpečné dni v práci – súťaž stredných odborných škôl

2022-06-28T10:33:02+02:0028 júna, 2022|

Dňa 24. 06. 2022 Odborový zväz DREVO, LESY VODA v spolupráci s PEFC SK zorganizoval na Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove 4. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p. Súťaž bola rozdelená do troch častí: Časť I. – teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie BOZP) – písomný test 20 otázok Časť II. – praktická časť (riešenie modelových situácií) Časť III. – teoreticko-praktická časť – poskytovanie prvej pomoci Súťaže sa zúčastnili tieto stredné odborné školy: 1. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 2. Stredná odborná [...]

Naši trubači úspešní v Gołuchowe a v Divíne

2022-06-21T13:14:05+02:0021 júna, 2022|

V nedeľu 5. júna 2022 sa konal 8. ročník súťaže v trúbení poľovníckych signálov a poľovníckej hudby v poľskom meste Gołuchow. Na toto podujatie dostala pozvánku aj SOŠ lesnícka v Prešove, ktorú sme s radosťou prijali. Súťaže sa zúčastnilo niekoľko súborov z Poľska a jeden súbor z Litvy.  Slovenskú republiku reprezentoval jeden súbor v zložení trubačov SOŠ lesníckej v Prešove spolu s trubačmi Šarišskej RgO SPZ. Súťaž prebiehala za priaznivého, slnečného počasia v priestoroch strediska lesníckej kultúry v Gołuchowe. Súťažilo sa od 11:15 hod. do 17:00 hod., v niekoľkých kategóriách, náš súbor vystúpil so skladbami od autorov P.Vacek – Přestávka, [...]

Zážitková výchova prváčikov z ŠKD

2022-06-20T13:36:23+02:0020 júna, 2022|

V priebehu mája našu školu navštívilo niekoľko skupín najmenších školákov, prváčikov zo Školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy na ul. Čsl. armády v Prešove. Detičky si pozreli exponáty zvierat, vypočuli si našich trubačov a chlapcov, ktorí pomocou vábničiek  napodobnili zvuky lesných zvierat. Samozrejme najväčším zážitkom pre nich bolo hladkanie živého dravca  – kaňúra okrúhlochvostého, o ktorom sa dozvedeli, aký je užitočný pri biologickej ochrane letísk, miest a viníc. Úsmev na detských tváričkách vyčarila možnosť dotknúť sa živých cudzokrajných zvierat – agamy bradatej a užovky červenej. Veľmi nás teší, že prváčikovia odchádzali spokojní, o čom svedčí aj [...]

Silná ruka – súťaž v pretláčaní rukou

2022-06-09T11:17:03+02:009 júna, 2022|

VT TUKE so sídlom v Prešove v spolupráci so Slovenskou asociáciou pretláčania rukou, organizovalo 13.4.2022 v Prešove už 26. ročník súťaže o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku  východoslovenskej oblasti v pretláčaní rukou pod názvom  „SILNÁ RUKA STREDNÝCH ŠKOL“.  Súťaže sa za školu v každej váhovej kategórii  mohli  zúčastniť  traja pretekári. Naši chlapci podali pekné výkony a vybojovali krásne umiestnenia. Najúspešnejším pretekárom v tejto súťaži za našu školu bol Lukáš Záleta. Lukáš Záleta               4.B                  2. miesto v kat. chlapcov nad 80 kg Rastislav Kľučár         1.A                  3. miesto v kat. chlapcov do 65 kg Filip Adamkovič         Bijacovce        3. miesto v kat. chlapci do 80 kg Adam Bučko               4.B                  [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top