Aktuality

Futbalový turnaj o pohár Školského internátu

2024-06-21T13:06:14+02:0021. júna 2024|

Koniec školského roka je spojený s každoročným futbalovým turnajom, ktorý je organizovaný Školským internátom pri SOŠ lesníckej v Prešove. V stredu 19. júna sa poobede zišlo päť družstiev študentov - I.A, I.B, 2.ročník, 3.A, 3.B a "All Stars team" zložený z učiteľov a zamestnancov školy. V napínavých zápasov sme boli svedkami výborných výkonov jednotlivých hráčov, avšak každý zápas mal len jedného víťaza. V semifinále turnaja vytvorili dvojice družstvá "All Stars" a 2. ročník (5:4), resp. 3.A s 1.A (4:1). Finále medzi "All Stars" a 3.A bolo veľmi napínavé - hneď v úvode sa podarilo otvoriť skóre Dávidovi [...]

SILVUM po roku opäť zaujal – SKOKAN ROKA a STRIEBORNÉ PÁSMO!

2024-06-06T13:14:32+02:006. júna 2024|

Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja organizovaná Prešovským samosprávnym krajom (PSK) sa tento rok - 5. júna 2024 - uskutočnila už po desiaty raz v priestoroch Centra regionálnych dokumentov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava. Toto záslužné podujatie funguje hlavne vďaka zanietenému vedeniu Mgr. Daši Jeleňovej so silnou podporou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD., ktorý sa v úvode prihovoril študentom povzbudzujúcimi slovami. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporovať študentov stredných škôl v písaní zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží, kde každým rokom môžeme vidieť zvyšovanie kvality stredoškolských časopisov. Je to hlavne preto, že slávnostné vyhodnotenie je zároveň aj workshopom s výmenou skúseností, spätnou väzbou a hlavne vďaka porote (profesionálnym [...]

Deň poľovníkov Šariša 2024

2024-06-10T08:49:51+02:0020. mája 2024|

Areál SOŠ lesníckej v Prešove na Kollárovej ul. sa opäť po roku rozvonia poľovníckym guľášom! V sobotu 15. júna sa už ráno otvoria brány našej školy, aby privítali súťažiacich a návštevníkov tohto milého podujatia. Tak ako po minulé roky, aj teraz sa môžete tešiť na bohatý sprievodný program, ktorý pre vás pripravila Obvodná poľovnícka komora v spolupráci s SOŠ lesníckou v Prešove a štátnym podnikom Lesy SR. Lesná pedagogika pre nielen najmenších vás upúta napr. hlasmi lesa, obyvateľmi lesa, výukovými hrami  "poznaj huby, spoznaj stromy, frotáž dreviny", taktiež tam nájdete drevené edukačné dominá, či ilustrované drevené karty. V rámci poľovníckej osvety je tradične hlavnou [...]

Stredoškolská práca Martina Huňaru zbiera ocenenia

2024-04-15T10:29:09+02:0015. apríla 2024|

Martin Huňara (IV.B) so svojou prácou Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja po úspechu na krajskom kole SOČ bol ocenený aj samotnou inštitúciou Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Martin, spolu s p. riaditeľom školy Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD. a školiteľom Ing. Vladimírom Maňkošom boli pozvaní prevziať si ocenenie za výnimočnosť, kvalitu a rozsiahlosť publikácie, ktorá sa venuje regiónu PSK. Privítal ich vedúci odboru školstva PaedDr. Ján Furman, ktorý poďakoval nielen Martinovi za kvalitu jeho práce, ale aj školiteľovi a v neposlednom rade aj samotnej škole, ktorá umožňuje šikovným študentom rozvíjať svoje schopnosti a takýmto spôsobom vychovávať budúcich kvalitných odborníkov. Kvalita práce sa prejavila aj v záujme PSK o vydanie [...]

Máme víťaza krajského kola SOČ!

2024-03-27T09:35:01+01:0027. marca 2024|

Martin Huňara - študent štvrtého ročníka v odbore č.10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia,  sa umiestnil na prvom mieste s prácou: Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja v programe Quantum GIS. Školiteľom práce je Ing. Vladimír Maňkoš. 26. marca 2024 sa víťazi školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti zúčastnili krajského kola  na Strednej odbornej škole technickej v Prešove. Strednú odbornú školu lesnícku reprezentovali štyri práce. Všetkým súťažiacim sa podarilo získať skvelé umiestnenia. Naši žiaci súťažili v niekoľkých odboroch: V odbore č. 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), sa umiestnil na skvelom štvrtom mieste Radoslav Lichvarčík s náučným filmom o práci s koňmi. V odbore č. 05 [...]

Pozvánka na CHPT 2024

2024-03-22T00:40:09+01:0012. marca 2024|

Tak ako každý rok, aj v tomto roku prišiel koniec poľovníckej sezóny a nastal čas na bilancovanie a hodnotenie činností jednotlivých užívateľov poľovných revírov. Súčasťou tohto hodnotenia je aj naša škola, ktorá okrem toho že poskytuje priestory, rovnako prikladá ruku k dielu - či už pri samotnom preberaní trofejí, ich hodnotení alebo chystaní priestoru na prehliadku. Už 1. marca sa na našej škole zišli hodnotitelia z obvodnej hodnotiteľskej komisie v Prešove, ktorí za pomoci zamestnancov školy preberali od poľovníckych hospodárov jednotlivé trofeje raticovej zveri a šeliem ulovených v sezóne 2023/24, kde hodnotili správnosť odstrelu, vek, vzhľad a úpravu trofejí. Tie trofeje, ktoré boli nádejné na bodovanie, [...]

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2024

2024-02-21T09:10:23+01:0021. februára 2024|

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2024 zo slovenského jazyka a literatúry Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 224/2022 o strednej škole, ktorou sa zrušila Vyhláška č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách  sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS zo SJL: „EČ MS zo SJL tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. PFIČ MS zo SJL sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému.“ Trvanie testov EČ: 100 [...]

Vysoký záujem nás veľmi potešil (DOD 2023)

2023-12-11T12:08:37+01:0011. decembra 2023|

Už s tradíciou v závere kalendárneho roka pripravíme deň, počas ktorého sa venujeme našim budúcim študentom. Ani v tomto roku tomu nebolo inak. Po  úspešnom DOD 2022, sme sa aj teraz poctivo pripravovali, aby žiaci základných škôl mali jasnejšiu predstavu o štúdiu na našej škole. Na základe minuloročných skúseností sme obohatili tohtoročný DOD o modelové hodiny niektorých odborných predmetov, ktoré dali žiakom a ich rodičom odpoveď na viaceré zvedavé otázky.  Ohlasy boli pozitívne, návštevníci ocenili možnosť zažiť štúdium „v predstihu“. Rovnako sme poskytli k nahliadnutiu testy z prijímacích skúšok z minulých rokov. Deviataci si takto mohli preveriť svoje aktuálne vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry [...]

Pozývame vás na DOD 2023

2023-11-10T07:57:59+01:007. novembra 2023|

Rok s rokom sa schádza, znova prichádza čas, keď veľmi radi privítame žiakov deviatych ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej škole. Deň otvorených dverí 2023 je predo dvermi, prípravy prebiehajú v plnom prúde. Najdôležitejšie je zapamätať si dátum: Deň otvorených dverí na SOŠ lesníckej v Prešove sa uskutoční 7. decembra (štvrtok) 2023 od 9:00 – 13:00 hod. v areáli školy na Kollárovej ul. v Prešove. LESNÍCTVO – lesnícka prevádzka Absolvent študijného odboru LESNÍCTVO vie obhospodarovať les v základných činnostiach na princípe prírode blízkeho hospodárenia a je pripravený  na výkon samostatných činností v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, v akciových spoločnostiach, urbariátoch, kompossesorátoch, v cirkevných [...]

Majstrovstvá Európy v hre na lesnice a lesné rohy s našou účasťou

2023-10-10T09:48:37+02:0010. októbra 2023|

ME v hre na lesnice a lesné rohy sa organizujú každý nepárny rok, 7.októbra 2023 sa konali v Nemecku v meste Suhl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to v ladení „B“ a v ladení „Es“. Súbor našej školy súťažil v kategórii „B“ s 11 súbormi pochádzajúcich zo 6 štátov, z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska , Slovinska a Slovenska. Na ME sa kvalifikujú víťazi národných súťaži. Náš súbor bol jediný, v ktorom hrali súčasní žiaci našej školy. Ostatné súbory tvorili veľmi skúsení hudobníci hrajúci v rôznych hudobných skupinách, filharmóniách a pod. Kritéria účasti boli veľmi liberálne, čo rozhodne nehralo v náš [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top