Aktuality

Voľné pracovné miesto – ekonóm, účtovník

2023-09-17T11:48:12+02:0014. septembra 2023|

Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru ekonóma / účtovníka Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania zamestnankyne na materskej, rodičovskej dovolenke, predpoklad nástupu prvá polovica mesiaca október 2023 Viac - v priloženom pdf súbore:

Slávnostný začiatok školského roka 2023/2024

2023-09-04T22:00:57+02:004. septembra 2023|

Pekné počasie nám spríjemnilo prvý deň nového školského roka, v ktorom naša škola zavŕši 60-ty rok svojho fungovania. Študentom prvých ročníkov prajeme správne vykročenie do novej etapy života a štvrtákom úspešné zvládnutie prvej veľkej životnej skúšky! Druhákom a tretiakom prajeme pohodové štúdium a čo najlepšiu reprezentáciu našej školy! FOTOGRAFIE

Úspešný piaty ročník Dňa poľovníkov Šariša

2023-06-21T08:08:35+02:0021. júna 2023|

Po ďalšej úspešne zvládnutej poľovníckej sezóne je už piaty rok toho súčasťou  „Deň poľovníkov Šariša“, právom nazývaný „sviatkom poľovníkov Šariša“. Myšlienka opätovného zorganizovania tohto sviatku sa nerodila ľahko. Každý z nás sa už neraz zúčastnil podobných podujatí nesúcich v názve meno nášho patróna sv. Huberta, ktoré sú organizované hlavne v mesiaci september. Ich dlhoročná tradícia, návštevnosť, bohatý program nás preto od organizovania ďalšieho „Dňa sv. Huberta“ odrádzali. Avšak potreba prezentácie našej činnosti širokej verejnosti bola ale silnejšia, a preto sme sa „Deň poľovníkov Šariša“ rozhodli zorganizovať v mesiaci poľovníctva – v júni. Že to bolo rozhodnutie správne, absolútne potvrdzuje tento ročník, ktorého návštevnosť prekonala [...]

Nenudil sa nikto, kto k nám zavítal! (Mesiac poľovníctva a ochrany prírody)

2023-06-19T13:13:39+02:0019. júna 2023|

V piatok 16. júna 2023 sa otvorili brány našej školy pre všetky deti materských škôl a žiakov základných škôl. Naša škola si pripravila na zážitky veľmi bohaté dopoludnie. Deti čakalo spolu desať stanovíšť s rozličnými aktivitami. Najviac stánkov sa venovalo lesnej pedagogike pod vedením p. uč. Ing. Vlasty Bodnárovej, boli to -  hmatová poznávačka, kartičky s číslami a šiškami, čuchová poznávačka, výuková hra, medené maľovanie, hádanky, stopy živočíchov a poznávanie rastlín. Veľmi obľúbeným zastavením boli sokoliari pod vedením Filipa Kollára, kde najväčšou hviezdou bol malý kuvik plačlivý menom Peťko. Vábenie zveri mal perfektne zvládnuté náš tretiak Andreas Nemes pod vedením p. uč. Ing. Oskára Takácsa, [...]

Ovládli sme súťaž Naj HORÁR!

2023-06-15T21:26:15+02:0015. júna 2023|

Študenti SOŠ lesníckej pokračujú na víťaznej vlne. V stredu 14. júna 2023 na 17. ročníku Memoriálu Jozefa Dekreta Matejovie v krásnom prostredí Donovál ovládli súťaž Naj HORÁR v kategórii stredných škôl. Študenti pod vedením našich pedagógov – Ing. Matúša Bindzára a Ing. Oskára Takácsa sa dôkladne a poctivo na súťaž pripravili. Výsledkom ich snaženia bolo prvé a tretie miesto v kategórii jednotlivcov a prvé a druhé miesto v kategórii družstiev. Naj Horárom – Martinovi Huňarovi (1. miesto, jednotlivci) a Rastislavovi Nagyovi (3. miesto, jednotlivci) srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Rovnako veľká vďaka patrí aj ostatným členom našej výpravy, vďaka ktorým sme obsadili prvé dve [...]

OBJAV ROKA – SILVUM v súťaži získal špeciálnu cenu!

2023-06-09T12:29:43+02:009. júna 2023|

Štvrtok – 8. jún 2023 – bol dlho očakávaný deň pre skupinku študentov našej školy, ktorí si obľúbili tvoriť a pracovať pre školský časopis SILVUM. V minulom školskom roku - pod vedením p. uč. Mgr. Evy Zborovskej a v súčasnosti pod vedením p. zástupkyne riaditeľa školy PhDr. Vlasty Hudákovej a Mgr. Stanislava Furmana – obnovili vydávanie časopisu v online podobe, kde hlavnou úlohou bolo pútavo zverejňovať život našej školy. Postrehy z odborných praxí, reportáže zo zaujímavých aktivít školy, prezentácia našich šikovných študentov a veľa ďalšieho sa pretavili do vynikajúceho výsledku na IX. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, organizovanej Prešovským samosprávnym krajom. V konkurencii dvadsiatky stredoškolských časopisov, [...]

Deň poľovníkov Šariša a Mesiac poľovníctva a ochrany prírody

2023-06-08T17:34:54+02:008. júna 2023|

Po pandemickej prestávke sa poľovnícka aj nepoľovnícka verejnosť môže tešiť už na piaty ročník podujatia Deň poľovníkov Šariša, ktoré sa uskutoční 17. júna 2023 v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove. Organizátori - Obvodná poľovnícka komora Prešov, Stredná odborná škola lesnícka v Prešove a Lesy SR, š.p., OZ Šariš sľubujú širokej verejnosti bohato strávený deň v spoločnosti poľovníckych tradícií. Program sa začne registráciou súťažiacich vo varení poľovníckeho gulášu – už teraz je nahlásených 15 poľovníckych združení. Účasť obohatí aj družstvo tvorené kolegami z partnerskej školy v Hraniciach na Morave. Sprievod hostí a účastníkov podujatia uvedie slávnostné otvorenie podujatia [...]

Chovateľská prehliadka trofejí PREŠOV 2023

2023-04-24T16:10:40+02:0024. apríla 2023|

V dňoch 16.-19.3.2023 sa v priestoroch SOŠ lesníckej v Prešove konala 53. chovateľská prehliadka trofejí ulovených za poľovnícku sezónu 2022/23. Celkovo sa na prehliadku predložilo 653 trofejí raticovej zveri z toho 299 jeleňov, 323 srncov, 19 danielov a 12 trofejí dospelého diviaka. Tieto trofeje boli posúdené Obvodnou hodnotiteľskou komisiou OPK Prešov, ktorí určovali vek, správnosť odstrelu podľa kritérií chovností dotknutých poľovných oblastí a úpravu trofejí jednotlivých druhov raticovej zveri. Z celkového počtu predložených trofejí sa na výstavnú časť dostali trofeje jelenej zveri III. a IV. vekovej triedy, srnčej zveri II. a III. vekovej triedy, danielej zveri II. a III. vekovej triedy a všetky predložené trofeje dospelých diviakov. Zo šeliem [...]

Návšteva z Fínska – EURES JOB DAY

2023-04-21T11:02:59+02:0021. apríla 2023|

Prešov tento týždeň (20.4.2023) organizoval medzinárodný veľtrh práce EURES JOB DAY, v rámci ktorého navštívila našu školu Riika Koskinen (EURES FÍNSKO). Spolu s Ing. Jánom Gerátom (EURES SLOVENSKO) priblížili maturantom fungovanie projektu EURES, ako efektívnej služby pre uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v EÚ a Švajčiarsku. P. Koskinen poskytla informácie o fínskom lesníctve a možnostiach práce v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva vo Fínsku. Dôležité linky: www.eures.sk FOTOGRAFIE

Nové číslo školského časopisu SILVUM konečne uzrelo svetlo sveta…

2023-04-19T13:42:20+02:0019. apríla 2023|

Nové číslo školského časopisu SILVUM obsahuje bohatú nádielku autorských článkov: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa prišiel na rad Ing. Albín Kostelník PhD., spovedala Nadja Domaracká (II.A). Deň otvorených dverí 2022 sa vydaril, preto sme mu venovali veľkú pozornosť - aj vďaka Timei Štefkovej z III.B. Po nútenej covidovej prestávke tretiaci pripravili pre prvákov poriadnu Imatrikuláciu - dievčatá z III.B o tom podali detailnú správu... Veľmi pekný príbeh napísali naši traja študenti - Radoslav Lichvarčík, Jakub Badida a Martin Huňara z III.B triedy, ktorí sa vo svojom voľnom čase začali venovať našim koníkom na Cemjate a popritom natočili nádherné video... Naši lesničiari [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top