Aktuality

Burza informácií v Revúcej

2022-12-19T10:50:47+01:0019. decembra 2022|

Dňa 8.12.2022 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej konala burza informácií, na ktorú prijala pozvanie aj naša škola. Na tomto podujatí nás reprezentovali trubači a sokoliari, ktorí svojimi vystúpeniami spríjemnili celkovú atmosféru a predviedli časť aktivít, s ktorými sa na škole budúci študenti stretnú. Okrem toho záujemcovia o štúdium mohli vidieť študijné materiály a pomôcky, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese. Ing. Oskár Takács FOTOGRAFIE

Prednáška z poľovníctva (III. ročník)

2022-12-19T10:21:43+01:0019. decembra 2022|

Prepájame teóriu s praxou. Naša škola vychováva odborníkov nielen v oblasti lesníctva, ale aj poľovníctva. Žiaci po úspešnom absolvovaní predmetu poľovníctvo získavajú vyššiu skúšku z poľovníctva, ktorá im okrem iného po splnení zákonom stanovených podmienok dáva možnosť vykonávať funkciu poľovníckeho hospodára. Dnešná doba je rýchla a čoraz viac vecí sa robí elektronicky, aby naši absolventi nemali problém zvládnuť nové výzvy po ukončení štúdia, tak v spolupráci s riaditeľom Ústavu lesných zdrojov a informatiky z Národného lesníckeho centra sme žiakom III. ročníka dňa 15.12.2022 pripravili odbornú prednášku o informačných systémoch poľovníckeho hospodárenia. Obsah prednášky bol zameraný predovšetkým na informačný systém Poľovstat, ktorý výrazne zjednodušuje prácu poľovníckeho hospodára, [...]

Kus odhodlania, kreativity a vzájomnej spolupráce… (DOD 2022)

2022-12-06T13:55:35+01:006. decembra 2022|

Touto cestou by sme  chceli poďakovať všetkým, ktorí sa nášho DOD zúčastnili a prejavili záujem o našu školu. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí deň otvorených dverí pomohli zrealizovať a návštevníci budúci stredoškoláci, ale aj ich rodičia a výchovní poradcovia,  tak sami mohli zažiť nefalšovanú atmosféru našej školy. Tešíme sa z hojnej účasti na tejto podľa ohlasov veľmi kladne hodnotenej akcie. Veríme, že sme pomohli nerozhodným nakloniť misky váh pri výbere tej správnej školy na stranu našej SOŠ lesníckej v Prešove. ĎAKUJEME! Ing. Miroslav Fuchs, PhD. - riaditeľ školy FOTOGRAFIE

Prezentácia Lesníckej fakulty TU vo Zvolene

2022-12-02T21:34:14+01:002. decembra 2022|

V piatok 2. decembra nás navštívil prodekan Lesníckej fakulty doc. Ing. Daniel Halaj, PhD. so svojím tímom, aby priblížil našim štvrtákom školu, o ktorú je medzi nimi tradične veľký záujem. Peknou prezentáciou a propagačnými materiálmi oboznámili študentov s podmienkami, štúdiom, krúžkovou činnosťou a životom vysokoškolského študenta vo Zvolene. FOTOGRAFIE

Kam za kultúrou?

2022-10-24T21:37:35+02:0024. októbra 2022|

Určite odporúčame návštevu Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Túto možnosť využili žiaci nášho internátu dňa 19.10.2022, kedy si pozreli svetoznámy americký muzikál Sugar na motívy filmu Niekto to rád horúce so živým orchestrom na javisku. Muzikál Sugar sa odohráva v Chicagu a na Miami v hoteli Ritz. Dvaja hudobníci sa zapletú do mafiánskeho vybavovania účtov a musia zmiznúť z mesta. Príjmu miesto v ženskej kapele, ale v prezlečení za ženy. Humorné situácie vyčarili úsmev na tvári žiakom v tomto zložení: Nadja Domaracká, Bianka Bušovská, Katarína Pilátová, Sofia Pinkovská, Alexandra Rybovičová, Samuel Michal Nagy, Vladimír Bujnovský, Veronika Lichvarčíková, Viktória Dická, Peter Mitro, Rastislav Nagy, Vendelín Šimon, Michal Majkuth. [...]

Volejbalový turnaj

2022-10-11T09:52:57+02:0011. októbra 2022|

Prvý školský mesiac sme začali v našom internáte športovo. ABC-Centrum voľného času každoročne usporadúva turnaje pre školské internáty. Na volejbalovom turnaji, ktorý sa konal dňa 29.09.2022, súťažilo 5 družstiev a nám sa celkom darilo, obsadili sme pekné 2.miesto. Internát reprezentovali chlapci v tomto zložení: P. Mrkvica, A. Hoško, T. Chmeliar, J. Dický, S. Dohnal, D. Šimko, M. Korba. Veľké poďakovanie patrí Sabinke Hoškovej, jedinému dievčaťu v našom družstve,  ktorá aj napriek nepríjemnej lopte sa vrátila na ihrisko a bola oporou tímu. Ďakujeme súťažiacim za perfektné športové výkony a vzornú reprezentáciu školy a internátu. Mgr. Iveta Hmeľárová FOTOGRAFIE [...]

Druhé číslo školského časopisu SILVUM

2022-10-10T10:26:34+02:0023. septembra 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM má za sebou vydanie už druhého tohtoročného čísla školského časopisu,  v ktorom sa okrem iného dočítate: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa veľa dozviete o našej milej p. zástupkyni Ing. Vlasty Hudákovej aktivitám školy a školského internátu sa venujeme na pravidelných dvoch stranách. rubrika Naše hviezdy sa zamerala na nášho "akademického maliara"  Dávida Šimka (I.A) sokoliarstvu je venovaná dvojstrana aj s rozhovorom s Jergušom Škvarekom (III.B) maturantky Dorota Jusková, Zuzana Kalinská a Klára Halcinová odpovedajú na zaujímavé otázky a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Slávnostný začiatok školského roka – príhovor riaditeľa školy

2022-09-05T22:03:55+02:005. septembra 2022|

Milí žiaci, milé kolegyne, kolegovia. Prihováram sa Vám v úvode nového školského roka 2022/2023. Prihováram sa tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky, nie ako roky dva predchádzajúce, poznačené opatreniami v súvislosti s ochorením Covid-19. Chcem Vás všetkých srdečne pozdraviť a som veľmi rád, že Vás môžem po dňoch oddychu privítať v priestoroch školy. Prázdniny sú nenávratne minulosťou. Minuli sa tak ako vždy veľmi rýchlo a my sme opäť spolu plní nových zážitkov. Ako vidím, vy ste už o nich s potešením začali rozprávať kamarátom a spolužiakom. Verím, že pekné leto s dostatkom horúcich dní, Vám pomohlo načerpať dostatok novej energie potrebnej na zvládnutie celého školského roka. Som presvedčený, [...]

Pravidlá školského vyučovania od 1.9.2022

2022-08-24T09:16:41+02:0024. augusta 2022|

Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1.9.2022 vydal rozhodnutie, v ktorom zverejnil pravidlá fungovania školského vyučovania počas epidémie COVID-19. V jeho rozhodnutí je stále ponechaná povinnosť predkladania Vyhlásenia o bezpríznakovosti (v našom prípade jedine elektronicky – cez aplikáciu Edupage). Rovnako zostáva v platnosti predĺžené ospravedlňovanie z vyučovania, kde sa ponechala možnosť ospravedlnenia na maximálne 5 vyučovacích dní nasledujúcich po sebe. Celé znenie rozhodnutia ministra: Dokument Zelená otvoreným školám:

Potvrdenia pre študentov

2022-08-15T18:36:15+02:0015. augusta 2022|

Potvrdenia o návšteve školy pre študentov na školský rok 2022/2023, potvrdenia pre SAD, ŽSR a iné budú potvrdené na sekretariáte školy v pracovné dni od 22.08.2022 (pondelok) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. Karty ISIC pre študentov prvého ročníka je možné vyzdvihnúť si na sekretariáte školy vo vyššie uvedenom termíne a čase. !!! Škola potvrdzuje len kompletne vyplnené tlačivá !!! Bc. Silvia Karnišová - asistentka riaditeľa školy

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top