Aktuality

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2024

2024-02-21T09:10:23+01:0021. februára 2024|

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2024 zo slovenského jazyka a literatúry Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 224/2022 o strednej škole, ktorou sa zrušila Vyhláška č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách  sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS zo SJL: „EČ MS zo SJL tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. PFIČ MS zo SJL sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému.“ Trvanie testov EČ: 100 [...]

Vysoký záujem nás veľmi potešil (DOD 2023)

2023-12-11T12:08:37+01:0011. decembra 2023|

Už s tradíciou v závere kalendárneho roka pripravíme deň, počas ktorého sa venujeme našim budúcim študentom. Ani v tomto roku tomu nebolo inak. Po  úspešnom DOD 2022, sme sa aj teraz poctivo pripravovali, aby žiaci základných škôl mali jasnejšiu predstavu o štúdiu na našej škole. Na základe minuloročných skúseností sme obohatili tohtoročný DOD o modelové hodiny niektorých odborných predmetov, ktoré dali žiakom a ich rodičom odpoveď na viaceré zvedavé otázky.  Ohlasy boli pozitívne, návštevníci ocenili možnosť zažiť štúdium „v predstihu“. Rovnako sme poskytli k nahliadnutiu testy z prijímacích skúšok z minulých rokov. Deviataci si takto mohli preveriť svoje aktuálne vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry [...]

Pozývame vás na DOD 2023

2023-11-10T07:57:59+01:007. novembra 2023|

Rok s rokom sa schádza, znova prichádza čas, keď veľmi radi privítame žiakov deviatych ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej škole. Deň otvorených dverí 2023 je predo dvermi, prípravy prebiehajú v plnom prúde. Najdôležitejšie je zapamätať si dátum: Deň otvorených dverí na SOŠ lesníckej v Prešove sa uskutoční 7. decembra (štvrtok) 2023 od 9:00 – 13:00 hod. v areáli školy na Kollárovej ul. v Prešove. LESNÍCTVO – lesnícka prevádzka Absolvent študijného odboru LESNÍCTVO vie obhospodarovať les v základných činnostiach na princípe prírode blízkeho hospodárenia a je pripravený  na výkon samostatných činností v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, v akciových spoločnostiach, urbariátoch, kompossesorátoch, v cirkevných [...]

Majstrovstvá Európy v hre na lesnice a lesné rohy s našou účasťou

2023-10-10T09:48:37+02:0010. októbra 2023|

ME v hre na lesnice a lesné rohy sa organizujú každý nepárny rok, 7.októbra 2023 sa konali v Nemecku v meste Suhl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to v ladení „B“ a v ladení „Es“. Súbor našej školy súťažil v kategórii „B“ s 11 súbormi pochádzajúcich zo 6 štátov, z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska , Slovinska a Slovenska. Na ME sa kvalifikujú víťazi národných súťaži. Náš súbor bol jediný, v ktorom hrali súčasní žiaci našej školy. Ostatné súbory tvorili veľmi skúsení hudobníci hrajúci v rôznych hudobných skupinách, filharmóniách a pod. Kritéria účasti boli veľmi liberálne, čo rozhodne nehralo v náš [...]

Letné číslo školského časopisu SILVUM

2023-09-29T17:16:46+02:0029. septembra 2023|

Aj v tomto čísle školského časopisu SILVUM nájdete množstvo zaujímavých rozhovorov a článkov: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sme vyspovedali Ing. Slavomíra Karaša, pripravila Nadja Domaracká (II.A). Návštevu archeológa Martina Furmana zdokumentovala Timea Šlezingerová z III.B. V novej pravidelnej rubrike - Absolvent motivuje - pripravila Timea Štefková z III.B rozhovor s bývalým absolventom  Stanislavom Záleckým... Veľmi pekný článok napísala Eva Habiňáková z III.B triedy, ktorá sa venovala problému zbytočného úhynu malých jelienčat... Veľkými úspechmi sme sa mohli popýšiť vďaka našim trom šikovným študentom - Martinovi Miklošovi (I.A), Markovi Ondzíkovi (III.A) a Rasťovi Kľučárovi (II.A) v článku Traja králi. Nemohli sme [...]

Slávnostný začiatok školského roka 2023/2024

2023-09-04T22:00:57+02:004. septembra 2023|

Pekné počasie nám spríjemnilo prvý deň nového školského roka, v ktorom naša škola zavŕši 60-ty rok svojho fungovania. Študentom prvých ročníkov prajeme správne vykročenie do novej etapy života a štvrtákom úspešné zvládnutie prvej veľkej životnej skúšky! Druhákom a tretiakom prajeme pohodové štúdium a čo najlepšiu reprezentáciu našej školy! FOTOGRAFIE

Úspešný piaty ročník Dňa poľovníkov Šariša

2023-06-21T08:08:35+02:0021. júna 2023|

Po ďalšej úspešne zvládnutej poľovníckej sezóne je už piaty rok toho súčasťou  „Deň poľovníkov Šariša“, právom nazývaný „sviatkom poľovníkov Šariša“. Myšlienka opätovného zorganizovania tohto sviatku sa nerodila ľahko. Každý z nás sa už neraz zúčastnil podobných podujatí nesúcich v názve meno nášho patróna sv. Huberta, ktoré sú organizované hlavne v mesiaci september. Ich dlhoročná tradícia, návštevnosť, bohatý program nás preto od organizovania ďalšieho „Dňa sv. Huberta“ odrádzali. Avšak potreba prezentácie našej činnosti širokej verejnosti bola ale silnejšia, a preto sme sa „Deň poľovníkov Šariša“ rozhodli zorganizovať v mesiaci poľovníctva – v júni. Že to bolo rozhodnutie správne, absolútne potvrdzuje tento ročník, ktorého návštevnosť prekonala [...]

Nenudil sa nikto, kto k nám zavítal! (Mesiac poľovníctva a ochrany prírody)

2023-06-19T13:13:39+02:0019. júna 2023|

V piatok 16. júna 2023 sa otvorili brány našej školy pre všetky deti materských škôl a žiakov základných škôl. Naša škola si pripravila na zážitky veľmi bohaté dopoludnie. Deti čakalo spolu desať stanovíšť s rozličnými aktivitami. Najviac stánkov sa venovalo lesnej pedagogike pod vedením p. uč. Ing. Vlasty Bodnárovej, boli to -  hmatová poznávačka, kartičky s číslami a šiškami, čuchová poznávačka, výuková hra, medené maľovanie, hádanky, stopy živočíchov a poznávanie rastlín. Veľmi obľúbeným zastavením boli sokoliari pod vedením Filipa Kollára, kde najväčšou hviezdou bol malý kuvik plačlivý menom Peťko. Vábenie zveri mal perfektne zvládnuté náš tretiak Andreas Nemes pod vedením p. uč. Ing. Oskára Takácsa, [...]

Ovládli sme súťaž Naj HORÁR!

2023-06-15T21:26:15+02:0015. júna 2023|

Študenti SOŠ lesníckej pokračujú na víťaznej vlne. V stredu 14. júna 2023 na 17. ročníku Memoriálu Jozefa Dekreta Matejovie v krásnom prostredí Donovál ovládli súťaž Naj HORÁR v kategórii stredných škôl. Študenti pod vedením našich pedagógov – Ing. Matúša Bindzára a Ing. Oskára Takácsa sa dôkladne a poctivo na súťaž pripravili. Výsledkom ich snaženia bolo prvé a tretie miesto v kategórii jednotlivcov a prvé a druhé miesto v kategórii družstiev. Naj Horárom – Martinovi Huňarovi (1. miesto, jednotlivci) a Rastislavovi Nagyovi (3. miesto, jednotlivci) srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Rovnako veľká vďaka patrí aj ostatným členom našej výpravy, vďaka ktorým sme obsadili prvé dve [...]

OBJAV ROKA – SILVUM v súťaži získal špeciálnu cenu!

2023-06-09T12:29:43+02:009. júna 2023|

Štvrtok – 8. jún 2023 – bol dlho očakávaný deň pre skupinku študentov našej školy, ktorí si obľúbili tvoriť a pracovať pre školský časopis SILVUM. V minulom školskom roku - pod vedením p. uč. Mgr. Evy Zborovskej a v súčasnosti pod vedením p. zástupkyne riaditeľa školy PhDr. Vlasty Hudákovej a Mgr. Stanislava Furmana – obnovili vydávanie časopisu v online podobe, kde hlavnou úlohou bolo pútavo zverejňovať život našej školy. Postrehy z odborných praxí, reportáže zo zaujímavých aktivít školy, prezentácia našich šikovných študentov a veľa ďalšieho sa pretavili do vynikajúceho výsledku na IX. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, organizovanej Prešovským samosprávnym krajom. V konkurencii dvadsiatky stredoškolských časopisov, [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top