Aktuality

Návšteva z Fínska – EURES JOB DAY

2023-04-21T11:02:59+02:0021. apríla 2023|

Prešov tento týždeň (20.4.2023) organizoval medzinárodný veľtrh práce EURES JOB DAY, v rámci ktorého navštívila našu školu Riika Koskinen (EURES FÍNSKO). Spolu s Ing. Jánom Gerátom (EURES SLOVENSKO) priblížili maturantom fungovanie projektu EURES, ako efektívnej služby pre uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v EÚ a Švajčiarsku. P. Koskinen poskytla informácie o fínskom lesníctve a možnostiach práce v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva vo Fínsku. Dôležité linky: www.eures.sk FOTOGRAFIE

Nové číslo školského časopisu SILVUM konečne uzrelo svetlo sveta…

2023-04-19T13:42:20+02:0019. apríla 2023|

Nové číslo školského časopisu SILVUM obsahuje bohatú nádielku autorských článkov: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa prišiel na rad Ing. Albín Kostelník PhD., spovedala Nadja Domaracká (II.A). Deň otvorených dverí 2022 sa vydaril, preto sme mu venovali veľkú pozornosť - aj vďaka Timei Štefkovej z III.B. Po nútenej covidovej prestávke tretiaci pripravili pre prvákov poriadnu Imatrikuláciu - dievčatá z III.B o tom podali detailnú správu... Veľmi pekný príbeh napísali naši traja študenti - Radoslav Lichvarčík, Jakub Badida a Martin Huňara z III.B triedy, ktorí sa vo svojom voľnom čase začali venovať našim koníkom na Cemjate a popritom natočili nádherné video... Naši lesničiari [...]

Študentov zaujala archeológia

2023-04-18T14:30:53+02:0018. apríla 2023|

Lesníkovou kanceláriou je les – lesník sa tam stretáva s rôznymi situáciami, ale aj problémami, ktoré musí, či už predvídať, alebo hneď aj riešiť. Našou snahou je tieto znalosti rozvíjať a takto sa snažiť študentov pripraviť čo najlepšie pre svoje povolanie. A preto sme bez váhania prijali ponuku Krajského pamiatkového úradu v Žiline (KPÚ ZA) o zorganizovanie pilotnej prednášky, ktorá sa venuje archeologickým nálezom v lesoch, ich ochrane a hlavne spolupráci s archeológmi. Prednášku viedol pracovník KPÚ ZA Mgr. Martin Furman PhD., ktorý hneď od začiatku zaujal študentov pútavým rozprávaním. V úvode priblížil legislatívu – Zákon o lesoch a Zákon o ochrane pamiatkového fondu, kde upozornil na dôležité časti týchto [...]

Pozvánka na prednášku – Archeológia v lesoch

2023-04-03T10:25:52+02:003. apríla 2023|

Naši študenti sa môžu tešiť na ďalšiu zaujímavú prednášku, ktorá obohatí ich odbor, rozhľad a prácu v lesnom prostredí. SOŠ lesnícka pripravila v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a Spolkom SEPTENTRIO tému, ktorá sa venuje archeologickým nálezom v lesoch. 14. apríla (piatok) navštívi našu školu archeológ Mgr. Martin Furman, PhD., ktorý v posledných rokoch zaznamenal zvýšený počet významných archeologických nálezov práve v lesnom poraste. Témy prednášky: 1. legislatíva Slovenska o ochrane archeologického dedičstva 2. hospodárska činnosť v lesoch 3. archeologické náleziská v lesoch 4. problematika detektoringu 5. moderné technológie – LIDAR Samozrejme, na prednáške radi [...]

Lyžiarsky výcvik 2023

2023-04-01T13:53:01+02:001. apríla 2023|

„ Na lyžiarsky v dobrom spomínať budeme a nikdy naň nezabudneme. Tí, čo na lyžiarsky nešli, o zábavu prišli….“ Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého ročníka SOŠ lesníckej v Prešove zúčastnili lyžiarskeho výcviku, so začiatkom 27.02.2023, skončil sa 03.03.2023. Za miesto pobytu si škola opäť vybrala osvedčený penzión Encián v Tatranskej Lomnici. Výcviku sa zúčastnilo 50 žiakov. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli celkom dobré, svah bol vždy upravený a chuť lyžovať bola u všetkých zúčastnených. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Nechýbali ani štvrtkové preteky medzi [...]

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2023

2023-02-28T19:55:49+01:0028. februára 2023|

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2023 zo slovenského jazyka a literatúry Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS zo SJL: „EČ MS zo SJL tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. PFIČ MS zo SJL sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému.“ Trvanie testov EČ: 115 minút. Test obsahuje: 40 [...]

MATURITA 2023 – pokyny a informácie pre žiakov

2023-02-28T19:40:44+01:0028. februára 2023|

Všeobecné pokyny a informácie Kód našej školy na MS je: 675307 Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do [...]

Úspech našich študentov v súťaži amatérskej fotografie AMFO 2023

2023-02-23T13:51:41+01:0023. februára 2023|

Martin Mikloš (I.A) a Tamara Jakubková (IV.B) boli úspešní v celoštátnej postupovej súťaži amatérskych fotografov AMFO 2023, ktorú organizovalo Národné osvetové centrum. Martin sa venuje fotografovaniu, ale aj samotným fotoaparátom už dlhší čas, rád fotí mesto a ľudí. Víťazom regionálneho kola sa stal v kategórii 15 až 25-ročných fotografov so sériou štyroch fotografií nafotených analógovým fotoaparátom na čiernobiely film. Porote sa páčil jeho príbeh, ktorý zachytil na svojich letných prázdninových cestách po Prahe a okolí. Pôvodne prihlásil svoje fotografie ako samostatné diela pod názvami: Moment, Okenná Aleja, Masaryčka a Oáza Pokoja. Porota však vo fotografiách videla pekný príbeh, preto sa rozhodli [...]

Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo

2023-04-06T00:18:22+02:0014. februára 2023|

Dňa 8.2.2023 sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do prehliadky prác sa zapojili štyria súťažiaci s dvoma prácami. Žiaci predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií a zároveň v praktických ukážkach prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Pevne veríme, že usmernenia hodnotiacej komisie posunú tieto práce na celoslovenské kolo. Súťažiacim držíme palce a víťazom  blahoželáme. 1.miesto Analýza zmien pokrývky (CLC – Corine Land Cover) od roku 1990 do roku 2018 Riešitelia: Marek Pustý, Andrej Hoško Konzultant: Ing. Vladimír Maňkoš 2.miesto Sledovanie rastu vybraných veličín Jedle bielej na TVP Cemjata Riešiteľky: Lesana Gajdošová, Tamara Jakubková Konzultant: Ing. Oskár Takács [...]

Burza informácií v Revúcej

2022-12-19T10:50:47+01:0019. decembra 2022|

Dňa 8.12.2022 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej konala burza informácií, na ktorú prijala pozvanie aj naša škola. Na tomto podujatí nás reprezentovali trubači a sokoliari, ktorí svojimi vystúpeniami spríjemnili celkovú atmosféru a predviedli časť aktivít, s ktorými sa na škole budúci študenti stretnú. Okrem toho záujemcovia o štúdium mohli vidieť študijné materiály a pomôcky, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese. Ing. Oskár Takács FOTOGRAFIE

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top