Aktivity školy

Študentov zaujala archeológia

2023-04-18T14:30:53+02:0018. apríla 2023|

Lesníkovou kanceláriou je les – lesník sa tam stretáva s rôznymi situáciami, ale aj problémami, ktoré musí, či už predvídať, alebo hneď aj riešiť. Našou snahou je tieto znalosti rozvíjať a takto sa snažiť študentov pripraviť čo najlepšie pre svoje povolanie. A preto sme bez váhania prijali ponuku Krajského pamiatkového úradu v Žiline (KPÚ ZA) o zorganizovanie pilotnej prednášky, ktorá sa venuje archeologickým nálezom v lesoch, ich ochrane a hlavne spolupráci s archeológmi. Prednášku viedol pracovník KPÚ ZA Mgr. Martin Furman PhD., ktorý hneď od začiatku zaujal študentov pútavým rozprávaním. V úvode priblížil legislatívu – Zákon o lesoch a Zákon o ochrane pamiatkového fondu, kde upozornil na dôležité časti týchto [...]

Lesná pedagogika opäť ožíva

2022-05-10T21:48:20+02:0010. mája 2022|

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. V piatok 29.4.2022 sme rôznymi hrami spríjemnili dopoludnie žiakom v ZŠ Ľubotice. Najviac ich zaujali dravce, poznávanie a hľadanie stôp, vytváranie otlačkov a priraďovanie ich zvieratám. Svoje vedomosti im sprostredkovali žiaci z II.B Miroslav Polča, Zuzka Zvolenská, Jakub Badida a z III.B to boli Lesana Gajdošová, Tamara Jakubková, Viktor Ihnát. Za reprezentáciu našej školy žiakom ďakujeme! Ing. Vlasta Bodnárová FOTOGRAFIE

Máme nový projekt ERASMUS +

2021-10-13T12:20:11+02:001. októbra 2021|

Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom. (Kooperatívne a Integrované vyučovanie prostredníctvom tradičných slov múdrosti (ídiómov, prísloví, porekadiel ...) Partneri: Turecko, Taliansko, Španielsko, Poľsko a Rumunsko Projekt KA229 je určený pre žiakov (vek 12 – 18) a učiteľov rôznych typov škôl. Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť vzdelávací proces implementáciou kooperatívneho vyučovania, ktoré podporí spoluprácu žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Úroveň vedomostí a záujmu o výučbu jazykov sa zvýši a bude sa uskutočňovať prostredníctvom prenosu kultúrneho dedičstva v našich jazykoch na mladú generáciu. V tomto projekte chceme zabezpečiť pokračovanie frazeologického a idiomatického bohatstva v jazykoch a pomôcť študentom uvedomiť [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top