Maturita

Písomná časť maturitnej skúšky – fotoreportáž

2022-03-18T17:37:16+01:0018. marca 2022|

V utorok a stredu (15. a 16. marca) naši maturanti absolvovali prvú časť maturitnej skúšky zo slovenského a anglického jazyka. Po dvoch rokoch bez maturít sa študenti opäť ponorili do riešenia úloh, písania esejí a snažili sa dosiahnuť najlepší výsledok. Veríme, že maturanti boli so svojím výkonom spokojní a štúdium ukončia úspešne praktickou a ústnou časťou v máji! FOTOGRAFIE

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2022

2022-03-08T13:15:00+01:008. marca 2022|

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2022 zo slovenského jazyka a literatúry Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS zo SJL: „EČ MS zo SJL tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. PFIČ MS zo SJL sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému.“ Trvanie testov EČ: 115 minút. Test obsahuje: 40 [...]

MATURITA 2022 – pokyny a informácie pre žiakov

2022-03-08T13:34:27+01:008. marca 2022|

Všeobecné pokyny a informácie Kód našej školy na MS je: 675307 Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do [...]

Maturita 2022 – informácie pre žiakov a rodičov

2021-12-08T21:26:14+01:008. decembra 2021|

Všetky dôležité informácie na jednom mieste. Žiak môže vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov, ktoré sú v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Písomná a ústna časť maturitnej skúšky Maturitná skúška z jednotlivých predmetov sa môže skladať z dvoch častí: z externej časti (EČ) a z internej časti (IČ). Kompletné informácie

Zo zákulisia fotenia maturantov

2021-11-23T13:37:32+01:0018. novembra 2021|

Na fotenie si vybrali krásne miesta Maturanti 4.A triedy si naplánovali na 8. november fotenie na maturitné tablo a spomienkové fotografie. Nahodili sa do „gala“, vybrali si pekné miesta, ktorých v našom areáli máme dosť a fotenie sa rozbehlo. Pekne nám dospeli... Pri pozorovaní ako sa pripravujú, ako pózujú, sa nedalo nevšimnúť ako nám pekne dospeli. Veď ešte pred nedávnom sme ich mohli vidieť neistých, so sklonenými tvárami a v tichosti čakajúcich svojich učiteľov. Milí štvrtáci, máte pred sebou už len „rovinku“, tak ju zvládnite tak, aby ste boli vy, vaši rodičia a v neposlednom rade aj my učitelia veľmi spokojní! FOTOGRAFIE [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top