Lesničiari

Naši trubači úspešní v Gołuchowe a v Divíne

2022-06-21T13:14:05+02:0021. júna 2022|

V nedeľu 5. júna 2022 sa konal 8. ročník súťaže v trúbení poľovníckych signálov a poľovníckej hudby v poľskom meste Gołuchow. Na toto podujatie dostala pozvánku aj SOŠ lesnícka v Prešove, ktorú sme s radosťou prijali. Súťaže sa zúčastnilo niekoľko súborov z Poľska a jeden súbor z Litvy.  Slovenskú republiku reprezentoval jeden súbor v zložení trubačov SOŠ lesníckej v Prešove spolu s trubačmi Šarišskej RgO SPZ. Súťaž prebiehala za priaznivého, slnečného počasia v priestoroch strediska lesníckej kultúry v Gołuchowe. Súťažilo sa od 11:15 hod. do 17:00 hod., v niekoľkých kategóriách, náš súbor vystúpil so skladbami od autorov P.Vacek – Přestávka, [...]

Slovenskí trubači súťažili v Českej republike

2021-08-21T09:50:39+02:0027. júna 2021|

V silnej konkurencii sme obstáli veľmi dobre! V sobotu 5. júna 2021 sa konal v Planej nad Lužnicí v Českej republike už 6. ročník Československej súťaže v hre na lesnicu a lesné rohy. Zúčastnilo sa na ňom 11 súborov z ČR a 2 súbory zo Slovenska a to Súbor trubačov SOŠL z Prešova a súbor trubačov OPK Prešov. Účasť poznačila pandémia. V porovnaní z rokmi predchádzajúcimi bola nižšia účasť asi o 50 % z dôvodov všeobecne známych covidovej pandémie. Súťaž bola pripravovaná v značnom predstihu, v marci boli propozície zverejnené, s možnosťou súťaženie prezenčne alebo dištančne, boli sme veľkí  optimisti , verili sme [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top