SOČ

Stredoškolská práca Martina Huňaru zbiera ocenenia

2024-04-15T10:29:09+02:0015. apríla 2024|

Martin Huňara (IV.B) so svojou prácou Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja po úspechu na krajskom kole SOČ bol ocenený aj samotnou inštitúciou Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Martin, spolu s p. riaditeľom školy Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD. a školiteľom Ing. Vladimírom Maňkošom boli pozvaní prevziať si ocenenie za výnimočnosť, kvalitu a rozsiahlosť publikácie, ktorá sa venuje regiónu PSK. Privítal ich vedúci odboru školstva PaedDr. Ján Furman, ktorý poďakoval nielen Martinovi za kvalitu jeho práce, ale aj školiteľovi a v neposlednom rade aj samotnej škole, ktorá umožňuje šikovným študentom rozvíjať svoje schopnosti a takýmto spôsobom vychovávať budúcich kvalitných odborníkov. Kvalita práce sa prejavila aj v záujme PSK o vydanie [...]

Máme víťaza krajského kola SOČ!

2024-03-27T09:35:01+01:0027. marca 2024|

Martin Huňara - študent štvrtého ročníka v odbore č.10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia,  sa umiestnil na prvom mieste s prácou: Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja v programe Quantum GIS. Školiteľom práce je Ing. Vladimír Maňkoš. 26. marca 2024 sa víťazi školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti zúčastnili krajského kola  na Strednej odbornej škole technickej v Prešove. Strednú odbornú školu lesnícku reprezentovali štyri práce. Všetkým súťažiacim sa podarilo získať skvelé umiestnenia. Naši žiaci súťažili v niekoľkých odboroch: V odbore č. 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), sa umiestnil na skvelom štvrtom mieste Radoslav Lichvarčík s náučným filmom o práci s koňmi. V odbore č. 05 [...]

Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo

2023-04-06T00:18:22+02:0014. februára 2023|

Dňa 8.2.2023 sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do prehliadky prác sa zapojili štyria súťažiaci s dvoma prácami. Žiaci predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií a zároveň v praktických ukážkach prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Pevne veríme, že usmernenia hodnotiacej komisie posunú tieto práce na celoslovenské kolo. Súťažiacim držíme palce a víťazom  blahoželáme. 1.miesto Analýza zmien pokrývky (CLC – Corine Land Cover) od roku 1990 do roku 2018 Riešitelia: Marek Pustý, Andrej Hoško Konzultant: Ing. Vladimír Maňkoš 2.miesto Sledovanie rastu vybraných veličín Jedle bielej na TVP Cemjata Riešiteľky: Lesana Gajdošová, Tamara Jakubková Konzultant: Ing. Oskár Takács [...]

Stredoškolská odborná činnosť 2022 – školské kolo

2022-03-09T11:28:42+01:009. marca 2022|

Dňa 28.2.2022 sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do prehliadky prác sa zapojili siedmi súťažiaci so štyrmi prácami v štyroch oboroch. Žiaci predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií a zároveň v praktických ukážkach prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Pevne veríme, že usmernenia hodnotiacej komisie posunú tieto práce na celoslovenské kolo. Súťažiacim držíme palce a víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme! 1.miesto Návrh potenciálnych porastov vhodných na PBHL na LHC Medzilaborce Riešitelia: Jakub Mažerik a Jakub Korba 2.miesto Súčasné rozšírenie šakala zlatého (canis aureus) na Slovensku a zhodnotenie trofejových úlovkov v ŠRO PO v Prešove Riešiteľ: Šimon [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top