SOČ

Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo

2023-04-06T00:18:22+02:0014. februára 2023|

Dňa 8.2.2023 sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do prehliadky prác sa zapojili štyria súťažiaci s dvoma prácami. Žiaci predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií a zároveň v praktických ukážkach prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Pevne veríme, že usmernenia hodnotiacej komisie posunú tieto práce na celoslovenské kolo. Súťažiacim držíme palce a víťazom  blahoželáme. 1.miesto Analýza zmien pokrývky (CLC – Corine Land Cover) od roku 1990 do roku 2018 Riešitelia: Marek Pustý, Andrej Hoško Konzultant: Ing. Vladimír Maňkoš 2.miesto Sledovanie rastu vybraných veličín Jedle bielej na TVP Cemjata Riešiteľky: Lesana Gajdošová, Tamara Jakubková Konzultant: Ing. Oskár Takács [...]

Stredoškolská odborná činnosť 2022 – školské kolo

2022-03-09T11:28:42+01:009. marca 2022|

Dňa 28.2.2022 sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do prehliadky prác sa zapojili siedmi súťažiaci so štyrmi prácami v štyroch oboroch. Žiaci predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií a zároveň v praktických ukážkach prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Pevne veríme, že usmernenia hodnotiacej komisie posunú tieto práce na celoslovenské kolo. Súťažiacim držíme palce a víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme! 1.miesto Návrh potenciálnych porastov vhodných na PBHL na LHC Medzilaborce Riešitelia: Jakub Mažerik a Jakub Korba 2.miesto Súčasné rozšírenie šakala zlatého (canis aureus) na Slovensku a zhodnotenie trofejových úlovkov v ŠRO PO v Prešove Riešiteľ: Šimon [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top