Všetky dôležité informácie na jednom mieste.

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov, ktoré sú v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

Písomná a ústna časť maturitnej skúšky

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov sa môže skladať z dvoch častí: z externej časti (EČ) a z internej časti (IČ).

Kompletné informácie

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.