RIADITEĽ ŠKOLY

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. - riaditeľ školy
Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy

ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽA ŠKOLY

Mgr. Andrej Šilan, vedúci vychovávateľ ŠI
Ing. Fuchs Miroslav, PhD.  učiteľ PEL
 PhDr. Hudáková Vlasta učiteľ SJL, DEJ
 Ing. Baláž Vladimír učiteľ POĽ, LEZ
 Mgr. Christaková Tatiana učiteľ SJL
 Ing. Korušiak Július učiteľ STZ, LEŤ
 Ing. Maňkoš Vladimír učiteľ NLP
 Mgr. Furman Stanislav učiteľ MAT
 Mgr. Záhoráková Svatava učiteľ ANJ, RUJ
 Mgr. Ružbarská Oľga učiteľ NEJ
 Ing. Šuščák Peter učiteľ ANJ, LEZ
 Ing. Bodnárová Vlasta učiteľ EKO, PRN
 Ing. Macej Martin učiteľ LEB
 Ing. Karaš Slavomír učiteľ LEZ, OL, PEL
 Ing. Kostelník Albín, PhD. učiteľ HÚL, MOV
 Ing. Štupák František učiteľ PEL
 Mgr. Šutran Peter učiteľ TSV
 Ing. Takács Oskár učiteľ odborných predmetov
 Mgr. Hutňan Alexander učiteľ OBN, TSV
 Kollár Filip učiteľ SOK
 PhDr. Jarkovský Vladimír učiteľ RUJ, NEJ
Mgr. Šilan Andrejvedúci výchovy
Mgr. Hmeľárová Ivetavychovávateľ
Ing. Mihaliková Henrietavychovávateľ
Bohumil Lorenčíkvychovávateľ
Bc. Karnišová Silviaasistentka riaditeľ školy
Ing. Buríková Martinaekonóm
Ing. Karasová Antóniahospodár školy, personalistka
Buríková Annaupratovačka
Koľšovská Zdenkaupratovačka
Lukáčová Máriaupratovačka
Miklošová Jankaupratovačka
Mihalčin Gabrielškolník
Hulvej Dušanúdržbár
Jurkovičová Júliavedúca školskej jedálne 
Baricová Monikakuchárka
Schlosserová Máriakuchárka
Potočková Janapomocná kuchárka
Múdra Marcelapomocná kuchárka
Skalská Monikapomocná kuchárka