RIADITEĽ ŠKOLY

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. - riaditeľ školy
Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy

ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽA ŠKOLY

Mgr. Andrej Šilan, vedúci vychovávateľ ŠI
Ing. Fuchs Miroslav, PhD.  učiteľ PEL
 PhDr. Hudáková Vlasta učiteľ SJL, DEJ
 Ing. Bindzár Matúš učiteľ odborných predmetov
 Ing. Bodnárová Vlasta učiteľ EKO, PRN
 Mgr. Christaková Tatiana učiteľ SJL
 Mgr. Furman Stanislav učiteľ MAT
 Mgr. Hutňan Alexander učiteľ OBN, TSV
 Ing. Karaš Slavomír učiteľ LEZ, OL, PEL
 Kollár Filip učiteľ SOK
 Ing. Korušiak Július učiteľ STZ, LEŤ
 Ing. Kostelník Albín, PhD. učiteľ HÚL, MOV
 Mgr. Kušnír Jaroslav ml. učiteľ odborných predmetov
 Ing. Macej Martin učiteľ LEB
 Ing. Maňkoš Vladimír učiteľ NLP
 PhDr. Ružbarská Oľga učiteľ ANJ
 Ing. Šuščák Peter učiteľ ANJ, LEZ
 Mgr. Šutran Peter učiteľ TSV
 Ing. Takács Oskár učiteľ odborných predmetov
Mgr. Šilan Andrejvedúci výchovy
Mgr. Hmeľárová Ivetavychovávateľ
PaedDr. Kozel Ladislavvychovávateľ
Lorenčík Bohumilvychovávateľ
Mgr. Ruman Ondrejvychovávateľ
Bc. Karnišová Silviaasistentka riaditeľ školy
Ing. Ernstová Martinaekonóm
Ing. Karasová Antóniapersonalistka
Schläsingerová Hedvigahospodárka
Buríková Annaupratovačka
Lukáčová Máriaupratovačka
Miklošová Jankaupratovačka
Stahovcová Evaupratovačka
Mihalčin Gabrielškolník
Lupkovič Henrichúdržbár
Jurkovičová Júliavedúca školskej jedálne 
Baricová Monikakuchárka
Schlosserová Máriakuchárka
Potočková Janapomocná kuchárka
Múdra Marcelapomocná kuchárka
Skalská Monikapomocná kuchárka