Zdravotné požiadavky na uchádzača

V zmysle schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov  42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstva a rozvoj vidieka I, II (ďalej len „ŠVP“) do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť potvrdil všeobecný lekár.

Pre úspešné zvládnutie štúdia musí byť uchádzač schopný vykonávať najmä nasledujúce činnosti spojené s prípravou na budúce povolanie:

  • vykonávať manuálnu činnosť aj v nepriaznivom počasí (dážď, sneh, hmla atď.)
  • pohybovať sa v lesnom a horskom prostredí
  • vykonávať práce s motorovou pílou, krovinorezom a mechanickým náradím
  • absolvovať výcvik k získaniu vodičského oprávnenia na osobný automobil, traktor a motocykel (v rámci povinného predmetu)
  • absolvovať lyžiarsky výcvik alebo plavecký výcvik a turistický kurz
  • absolvovať výcvik so strelnou poľovníckou zbraňou (guľovnica, brokovnica) za účelom získania oprávnenia držať a používať poľovnú zbraň (povinný predmet)
  • zúčastňovať sa telesnej výchovy
  • vykonávať činnosti v lesníctve z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce

Vyjadrenie lekára je potrebné zaslať spolu s prihláškou – tlačivo

Zdravotné požiadavky

Zdravotné požiadavky

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.