DOKUMENTY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Prihláška na stravovanie 2024/2025

Prihláška na stravovanie 2024/2025

INFORMÁCIE K STRAVOVANIU

Školská jedáleň a kuchyňa zabezpečujú stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Žiaci ubytovaní v školskom internáte odoberajú celodennú stravu. Školská kuchyňa zabezpečuje:

 • raňajky
 • desiatu
 • obedy
 • večere

Desiata sa vydáva spolu s raňajkami. Obedy a večere sú varené. V piatok, alebo deň odchodu žiakov z internátu domov je podávaná suchá večera v balíčkoch.

Čas výdaja stravy je prispôsobený dennému režimu školského internátu nasledovne:

 • raňajky 6.00 – 7.30 hod.
 • obedy  12.00 – 15.00 hod. (v piatok do 14.00 hod.)
 • večera 17.45 – 18.15 hod.

Cena stravy pre žiakov je stanovená prevažne na začiatku školského roku s ohľadom na ceny potravín a po schválení zriaďovateľom. V súčasnosti je  cena stanovená nasledovne:

 • celodenná strava 5,90 €
 • raňajky + desiata 1,65 € + 0,10 € režijné náklady
 • obedy 1,90 € + 0,30 € režijné náklady
 • večere 1,75 € + 0,20 € režijné náklady

Cena za ubytovanie: 50,00 €

Platba za stravu + ubytovanie: 168,00 €

Platba len za obedy: 44,0 €

Platbu prosíme uhrádzať najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne č. ú. SK11 8180 0000 0070 0060 9678 jedným  z nasledujúcich spôsobov:

 • jednorazovým prevodom na účet
 • zadaním trvalého príkazu (študenti 1. až 3. ročníka 9 mesačných platieb, maturanti 8 mesačných platieb)

Pri platbe do správy pre prijímateľa uveďte triedu a meno žiaka, za ktorého platíte stravu. (napr. 1A B. Zelený). Stravu za september je potrebné zaplatiť najneskôr do 20. augusta, za október do 20. septembra…

V prípade, že za stravu nebude uhradený poplatok včas, strava nebude vydaná a k jej  výdaju dôjde až po preukázaní úhrady !

 

Zúčtovanie stravy uskutoční vedúca kuchyne raz ročne ku koncu školského roka v júni. Ak  suma preplatku prevyšuje sumu 50,- €, preplatok sa vráti na účet rodičov. V opačnom prípade sa platba využije ako záloha na stravu na ďalší mesiac.

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje u vedúcej školskej jedálne p. Jurkovičovej a je možné:

 • osobne na základe písomného súhlasu podpísaného skupinovým vychovávateľom
 • osobne na základe písomného súhlasu podpísaného triednym učiteľom v študijnom preukaze
 • na základe telefonického oznámenia rodičmi žiakov na čísle 051 746 56 20 (v prípade neprítomnosti vedúcej školskej jedálne na čísle 051 746 56 36)

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje aspoň deň vopred, do 14:00 hod.

JEDÁLNY LÍSTOK

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.