Index2021-12-09T19:13:12+01:00
Budova školského internátu
Budova školského internátu
Budova školského internátu
internát_upravený
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Moderné stredoškolské lesníctvo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
internát_upravený
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Moderné stredoškolské lesníctvo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
internát_upravený
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Moderné stredoškolské lesníctvo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
previous arrow
next arrow
Logo Strednej lesníckej školy v Prešove

Aktuality

Najdôležitejšie informácie zo života našej školy.

3112, 2021

Odišiel Imrich Lipovský

Autor |31 decembra, 2021|

Dňa 30.12.2021 dotĺklo srdce človeku, v žilách ktorého prúdila zelená krv. Človeku, ktorého život bol naplnený láskou k ľuďom a k svojej práci.

Človeku, ktorý svoj takmer celý život zasvätil stredoškolskému lesníctvu hlavne v regióne východného […]

Vychovávame uvedomelých lesníkov

Naša škola je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa venujú ochrane prírodného bohatstva a všetkého, čo sa v prírode nachádza.

Logo Strednej lesníckej školy v Prešove

Neustále spojení s lesom

Niektoré deti sú k láske k lesom a k samotnej prírode vedené už odmalička. Naša škola ponúka byť v neustálom spojení s lesom a naučiť sa o ňom niečo viac.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠU ŠKOLU?

1. Prvé miesto patrí snahe vykonávať svoje povolanie v lone prírody, na čerstvom vzduchu. Veľmi veľa ľudí práve to pokladá za dôvod, prečo by chceli pracovať v lese a vyučiť sa lesníckemu remeslu.
2. Naša škola je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa venujú ochrane prírodného bohatstva a všetkého, čo sa v prírode nachádza.
3. Lesnícka škola je však aj hnacím motorom pre tých žiakov základných škôl, ktorí sa venujú prírodovedeckým súťažiam a získavajú v nich popredné umiestnenia. Tie ich posúvajú bližšie k nám.
4. Naša škola vychováva z mladých ľudí zručných lesníkov, ktorí sú pripravení zodpovedne a s radosťou vykonávať svoju neľahkú, často fyzicky náročnú prácu.
5. Posledným dôvodom sme vlastne my všetci. Každý z nás je tu pre to svoje, ale všetci máme niečo spoločné: Lásku k prírode, zvieratám a k samotnému lesníckemu remeslu.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

ZAUJÍMAVÉ PREDMETY A KRÚŽKY

Škola ponúka študentom získať vedomosti a zručnosti vo viacerých zaujímavých  odborných predmetoch a záujmových krúžkoch.

  • Sokoliarstvo - úspešní absolventi majú možnosť ukončiť predmet riadnou sokoliarskou skúškou

  • Lesničiari - poľovnícke signály patria medzi zvyklosti a obyčaje, s ktorými sa žiaci oboznamujú nielen v teoretickej , ale aj v praktickej podobe.

  • Včelári - učíme študentov základom starostlivosti o včelstvo

Naši študenti dosahujú vynikajúce úspechy na Slovensku, ale aj v zahraničí.

HISTÓRIA ŠKOLY

Lesnícke školstvo na východnom Slovensku sa začalo rozvíjať až od roku 1946.  Vyššia lesnícka škola v Banskej Štiavnici a Štátna horárska škola v Liptovskom Hrádku zabezpečovali prípravu aj pre východné Slovensko. Pre vysoký záujem a nízke počty prijímaných žiakov sa veľmi málo uchádzačov z východného Slovenska dostalo študovať na uvedené školy. Prvú lesnícku školu na východnom Slovensku založili v Jelšave 21. 12. 1945.

Lesný fond Bukovských vrchov, Laboreckej vrchoviny, Vihorlatských vrchov, Slánskych vrchov a Nízkych Beskýd bol veľmi vysoký a kvalifikovanosť najnižšia z celého Slovenska. Štátna horárska škola v Jelšave nemohla pokryť požiadavky takej rozsiahlej oblasti. Tak vznikla požiadavka preloženia Štátnej horárskej školy zo Žarnovice do Humenného. Riadne vyučovanie na Štátnej horárskej škole v Humennom sa začalo v októbri 1946. V septembri 1951 zaznamenávame vznik stredného lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Bolo rozhodnuté o premene Štátnej lesníckej školy v Humennom na Vyššiu lesnícku školu Humenné.

V roku 1952 armáda prejavila záujem o kaštieľ v Humennom pre vojenské účely. Humenné sa nechcelo vzdať VLŠ, ale nevedelo ani poskytnúť inú vhodnú budovu a bolo rozhodnuté s konečnou platnosťou, že VLŠ bude umiestnená v budove kaštieľa v Remetských Hámroch, okr. Sobrance. Nový školský rok 1952/53 bol otvorený začiatkom septembra v priestoroch krásneho kaštieľa. Pre školu a internát slúžili priestory kaštieľa grófky Szecsenyi van der Bildt. Podmienky pre perspektívnu existenciu školy boli vytvorené, avšak došlo k tomu, čo nikto nepredpokladal - k požiaru! Vypukol v noci z 31. 1. na 1. 2. 1956. Bolo obdobie polročných prázdnin. Už v skorých ranných hodinách bol celý kaštieľ pohltený plameňmi.

Lesnícku technickú školu v Lipovciach zriadili 1. 9. 1957 rozhodnutím dislokačnej komisie zboru povereníkov a opatrením Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2/8/57 zo dňa 2. 8. 1957. Školu umiestnili v objektoch bývalej Krajskej politickej školy pre funkcionárov národných výborov v Lipovciach. Aj napriek tomu, že v sídle školy nebolo školské polesie, pre praktické vyučovanie Lipovce boli vytvorené veľmi dobré podmienky. Praktické cvičenia a praxe sa konali v blízkosti školy pri LZ Prešov. Už s perspektívou výstavby školy v Prešove vzniklo Školské polesie Cemjata pri Prešove 5. 3. 1959. LTŠ v Lipovciach bola umiestnená v provizórnych objektoch, kde boli veľmi ťažké podmienky nielen pre pracovníkov, ale aj žiakov. Aj napriek ťažkým podmienkam LTŠ v Lipovciach splnila svoje poslanie. Záujem o štúdium bol veľký. Do školy sa prijímali uchádzači z východného Slovenska a výnimočne z ostatných krajov.

Koncom augusta 1964 boli v Prešove objekty odovzdané do užívania. Slávnostné otvorenie nového školského roku 1964/65 sa uskutočnilo 3. septembra 1964 v telocvični školy. Začína sa písať nová a radostnejšia história lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Do vienka škola dostala ucelený súbor učebných a ubytovacích priestorov na zabezpečenie vyučovania a výchovy žiakov pre potreby prevádzky lesného hospodárstva východného Slovenska. Potrebný počet učební, kabinetov, telocvičňa, ale aj veľmi dobré ubytovacie priestory hneď od začiatku prispeli k rozvoju školy.

V roku 2007 ozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, škola pod svoju strechu uchyľuje zamestnancov a študentov Stredného odborného učilišťa lesníckeho a Učilišťa lesníckeho Sigord. Tie sa stávajú od 1.9.2007 spolu so Strednou lesníckou školou organizačnými zložkami školy. Škola navonok vystupuje v zmysle platných predpisov ako Spojená škola.

Rozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, je škola od 1.9.2018 opäť Strednou odbornou školou lesníckou.

Benefity školy

Naša škola ponúka študentom získať vodičský preukaz typu "B" a "C", kurz ovládania motorovej píly, zbrojný preukaz.

AUTOŠKOLA

KURZ OVLÁDANIA LESNÍCKYCH STROJOV

AKTUALITY

NAŠI PARTNERI

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top