Index2023-02-05T12:38:49+01:00
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Budova školského internátu
CHPT PREŠOV 2023
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Chovateľská prehliadka trofejí PREŠOV 2023

V dňoch 16.-19.3.2023 sa v priestoroch SOŠ lesníckej v Prešove konala 53. chovateľská prehliadka trofejí ulovených za poľovnícku sezónu 2022/23.

NÁJDETE NÁS
SILVUM 2023/01
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Nové číslo časopisu SILVUM

Nové číslo školského časopisu SILVUM obsahuje bohatú nádielku autorských článkov.

NÁJDETE NÁS
Návšteva z Fínska – EURES JOB DAY
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Návšteva z Fínska – EURES JOB DAY

Prešov tento týždeň (20.4.2023) organizoval medzinárodný veľtrh práce EURES JOB DAY, v rámci ktorého navštívila našu školu Riika Koskinen (EURES FÍNSKO).

NÁJDETE NÁS
ARCHEOLÓGIA
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Študentov zaujala archeológia

Prednášku viedol pracovník KPÚ ZA Mgr. Martin Furman PhD., ktorý hneď od začiatku zaujal študentov pútavým rozprávaním.

NÁJDETE NÁS
DOD 2022
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
SOČ 2023 - školské kolo

Študenti ukázali svoje tvorivé nápady a kreativitu!

NÁJDETE NÁS
DOD 2022
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Deň otvorených dverí 2022

Kus odhodlania, kreativity a vzájomnej spolupráce…

NÁJDETE NÁS
Prax Cemjata
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Prax v Školských lesoch Cemjata

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Sokoliarstvo
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Voliteľný predmet Sokoliarstvo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Deň stromu
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Boli sme súčasťou "Dňa stromu"

Bohatý program pre účastníkov okrem iného ponúkal aj prezentáciu stredoškolského lesníckeho vzdelávania.

NÁJDETE NÁS
Autoškola
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Autoškola

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Lesná pedagogika
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Lesná pedagogika

Environmentálne vzdelávanie detí prostredníctvom hier a zážitkov.

NÁJDETE NÁS
Teoretická príprava
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Kvalitná teoretická príprava

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Harvestorový trenažér
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Harvestorový trenažér

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
internát_upravený
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Moderné stredoškolské lesníctvo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
previous arrow
next arrow
Logo Strednej lesníckej školy v Prešove

Aktuality

Najdôležitejšie informácie zo života našej školy.

Vychovávame uvedomelých lesníkov

Naša škola je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa venujú ochrane prírodného bohatstva a všetkého, čo sa v prírode nachádza.

Logo Strednej lesníckej školy v Prešove

Neustále spojení s lesom

Niektoré deti sú k láske k lesom a k samotnej prírode vedené už odmalička. Naša škola ponúka byť v neustálom spojení s lesom a naučiť sa o ňom niečo viac.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠU ŠKOLU?

1. Prvé miesto patrí snahe vykonávať svoje povolanie v lone prírody, na čerstvom vzduchu. Veľmi veľa ľudí práve to pokladá za dôvod, prečo by chceli pracovať v lese a vyučiť sa lesníckemu remeslu.
2. Naša škola je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa venujú ochrane prírodného bohatstva a všetkého, čo sa v prírode nachádza.
3. Lesnícka škola je však aj hnacím motorom pre tých žiakov základných škôl, ktorí sa venujú prírodovedeckým súťažiam a získavajú v nich popredné umiestnenia. Tie ich posúvajú bližšie k nám.
4. Naša škola vychováva z mladých ľudí zručných lesníkov, ktorí sú pripravení zodpovedne a s radosťou vykonávať svoju neľahkú, často fyzicky náročnú prácu.
5. Posledným dôvodom sme vlastne my všetci. Každý z nás je tu pre to svoje, ale všetci máme niečo spoločné: Lásku k prírode, zvieratám a k samotnému lesníckemu remeslu.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

ZAUJÍMAVÉ PREDMETY A KRÚŽKY

Škola ponúka študentom získať vedomosti a zručnosti vo viacerých zaujímavých  odborných predmetoch a záujmových krúžkoch.

  • Sokoliarstvo - úspešní absolventi majú možnosť ukončiť predmet riadnou sokoliarskou skúškou

  • Lesničiari - poľovnícke signály patria medzi zvyklosti a obyčaje, s ktorými sa žiaci oboznamujú nielen v teoretickej , ale aj v praktickej podobe.

  • Včelári - učíme študentov základom starostlivosti o včelstvo

Naši študenti dosahujú vynikajúce úspechy na Slovensku, ale aj v zahraničí.

HISTÓRIA ŠKOLY

Lesnícke školstvo na východnom Slovensku sa začalo rozvíjať až od roku 1946.  Vyššia lesnícka škola v Banskej Štiavnici a Štátna horárska škola v Liptovskom Hrádku zabezpečovali prípravu aj pre východné Slovensko. Pre vysoký záujem a nízke počty prijímaných žiakov sa veľmi málo uchádzačov z východného Slovenska dostalo študovať na uvedené školy. Prvú lesnícku školu na východnom Slovensku založili v Jelšave 21. 12. 1945.

Lesný fond Bukovských vrchov, Laboreckej vrchoviny, Vihorlatských vrchov, Slánskych vrchov a Nízkych Beskýd bol veľmi vysoký a kvalifikovanosť najnižšia z celého Slovenska. Štátna horárska škola v Jelšave nemohla pokryť požiadavky takej rozsiahlej oblasti. Tak vznikla požiadavka preloženia Štátnej horárskej školy zo Žarnovice do Humenného. Riadne vyučovanie na Štátnej horárskej škole v Humennom sa začalo v októbri 1946. V septembri 1951 zaznamenávame vznik stredného lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Bolo rozhodnuté o premene Štátnej lesníckej školy v Humennom na Vyššiu lesnícku školu Humenné.

V roku 1952 armáda prejavila záujem o kaštieľ v Humennom pre vojenské účely. Humenné sa nechcelo vzdať VLŠ, ale nevedelo ani poskytnúť inú vhodnú budovu a bolo rozhodnuté s konečnou platnosťou, že VLŠ bude umiestnená v budove kaštieľa v Remetských Hámroch, okr. Sobrance. Nový školský rok 1952/53 bol otvorený začiatkom septembra v priestoroch krásneho kaštieľa. Pre školu a internát slúžili priestory kaštieľa grófky Szecsenyi van der Bildt. Podmienky pre perspektívnu existenciu školy boli vytvorené, avšak došlo k tomu, čo nikto nepredpokladal - k požiaru! Vypukol v noci z 31. 1. na 1. 2. 1956. Bolo obdobie polročných prázdnin. Už v skorých ranných hodinách bol celý kaštieľ pohltený plameňmi.

Lesnícku technickú školu v Lipovciach zriadili 1. 9. 1957 rozhodnutím dislokačnej komisie zboru povereníkov a opatrením Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2/8/57 zo dňa 2. 8. 1957. Školu umiestnili v objektoch bývalej Krajskej politickej školy pre funkcionárov národných výborov v Lipovciach. Aj napriek tomu, že v sídle školy nebolo školské polesie, pre praktické vyučovanie Lipovce boli vytvorené veľmi dobré podmienky. Praktické cvičenia a praxe sa konali v blízkosti školy pri LZ Prešov. Už s perspektívou výstavby školy v Prešove vzniklo Školské polesie Cemjata pri Prešove 5. 3. 1959. LTŠ v Lipovciach bola umiestnená v provizórnych objektoch, kde boli veľmi ťažké podmienky nielen pre pracovníkov, ale aj žiakov. Aj napriek ťažkým podmienkam LTŠ v Lipovciach splnila svoje poslanie. Záujem o štúdium bol veľký. Do školy sa prijímali uchádzači z východného Slovenska a výnimočne z ostatných krajov.

Koncom augusta 1964 boli v Prešove objekty odovzdané do užívania. Slávnostné otvorenie nového školského roku 1964/65 sa uskutočnilo 3. septembra 1964 v telocvični školy. Začína sa písať nová a radostnejšia história lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Do vienka škola dostala ucelený súbor učebných a ubytovacích priestorov na zabezpečenie vyučovania a výchovy žiakov pre potreby prevádzky lesného hospodárstva východného Slovenska. Potrebný počet učební, kabinetov, telocvičňa, ale aj veľmi dobré ubytovacie priestory hneď od začiatku prispeli k rozvoju školy.

V roku 2007 ozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, škola pod svoju strechu uchyľuje zamestnancov a študentov Stredného odborného učilišťa lesníckeho a Učilišťa lesníckeho Sigord. Tie sa stávajú od 1.9.2007 spolu so Strednou lesníckou školou organizačnými zložkami školy. Škola navonok vystupuje v zmysle platných predpisov ako Spojená škola.

Rozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, je škola od 1.9.2018 opäť Strednou odbornou školou lesníckou.

Benefity školy

Naša škola ponúka študentom získať vodičský preukaz typu "B" a "T", kurz ovládania motorovej píly, zbrojný preukaz.

AUTOŠKOLA

KURZ OVLÁDANIA LESNÍCKYCH STROJOV

AKTUALITY

NAŠI PARTNERI

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top