Cenník preukazov

platný od 1.6.2024

Preukaz ISIC/EURO<26

Nový preukaz                        25 EUR

Duplikát preukazu                12 EUR

ISIC známka                           13 EUR

Preukaz ITIC – učiteľský preukaz

Nový preukaz                        21 EUR

Duplikát preukazu                  8 EUR

ITIC známka                           13 EUR

Aktuálne informácie

Najnovšie články

Kategórie