Maturita

Maturita2024-02-21T08:37:57+01:00

MATURITNÉ AKTUALITY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE, DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Rozdelenie maturitnej skúšky (MS) – externá a interná časť, povinné predmety maturitnej skúšky, hodnotenie a klasifikácia MS, náhradné skúšky, opravné skúšky, termíny konania MS v školskom roku 2023/2024 – NIVAM – prejsť na stránku

Dokumenty k MS

Žiadosť o opravnú MS z EČ a PFIČ

Žiadosť o opravnú MS z EČ a PFIČ

Žiadosť o opravnú MS_CUJ

Žiadosť o opravnú MS_CUJ

Žiadosť o opravnú MS

Žiadosť o opravnú MS

Žiadosť o náhradnú MS - neukončený 4. roč.

Žiadosť o náhradnú MS - neukončený 4. roč.

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top