Z dôvodu všeobecného nedostatku rozpočtových prostriedkov a možnosti vytvárania doplnkových zdrojov na financovanie položiek nezabezpečených rozpočtom, škola v roku 1992 vykonávala vedľajšiu hospodársku činnosť a od 1. 1. 1993 podnikateľskú činnosť.

Obsahom ekonomických aktivít školy sú

Prevádzkovanie autoškoly

Výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupiny a podskupiny A (motocykel), B (osobné motorové vozidlo) a T (traktor).

Organizovanie skúšok a školení v rámci lesníctva v rozsahu učebného plánu s právom vydávania certifikátov

  • kurz obsluhy a údržby motorových píl v ťažbe dreva,
  • kurz obsluhy a údržby motorových píl v manipulácii dreva,
  • kurz obsluhy a údržby krovinorezov,
  • kurz obsluhy a údržby lesných kolesových ťahačov a univerzálnych kolesových traktorov v sústreďovaní dreva,
  • kurz obsluhy a údržby hydraulických rúk v lesnom hospodárstve.

Poskytovanie služieb v rámci lesníctva a ťažby dreva

Poskytujeme služby pri zalesňovaní lesa, pri odstráňovaní zvyškov po ťažbe a pri ťažbe dreva.

Poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb

Ubytovacie a stravovacie služby poskytujeme v priestoroch našej školskej jedálne a domova mládeže.

Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí

Úzko spolupracujeme s organizátormi každoročnej športovej futbalovej akcie – FRAGARIA CUP.

Uvedené služby poskytujeme nielen našim žiakom, ale aj cudzím záujemcom.
Zo zisku vytvoreného podnikateľskou činnosťou sa obstarávajú učebné pomôcky a zariadenia, ktoré skvalitňovali vyučovanie a výchovu v domove mládeže.
Škola sa spolupodieľa i na organizovaní kurzov so Slovenským poľovníckym zväzom, Šarišskou regionálnou organizáciou v Prešove. Jedná sa o prípravu záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva a o prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti na zbrojný preukaz spojenú so skúškou. Spolupráca spočíva i v organizovaní každoročnej chovateľskej prehliadky trofejí.

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.