Logo Strednej lesníckej školy v Prešove

Študijné odbory SOŠ lesníckej v Prešove

Moderné stredoškolské lesníctvo.

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny.

Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

LESNÍCTVO – lesnícka prevádzka

Absolvent študijného odboru Lesnícka prevádzka má všetky predpoklady na všestranné uplatnenie v zodpovedajúcich funkciách, v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, v akciových spoločnostiach, urbariátoch, kompossesorátoch, v cirkevných alebo súkromných lesoch.

Krajinná ekológia

LESNÍCTVO – krajinná ekológia

Absolvent študijného odboru Krajinná ekológia nájde uplatnenie v štátnych a v neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesníckej výroby a služieb, vo výskume, v štátnej správe, v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania, v podnikateľskej činnosti.

Operátor lesnej techniky

Operátor lesnej techniky

Absolvent odboru Operátor lesnej techniky je pripravený vykonávať pracovné činnosti súvisiace s obsluhou, údržbou a nastavovaním lesných strojov a zariadení v pestovnej činnosti, ťažobnej činnosti – ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva a na hlavných skladoch dreva. Je pripravený vykonávať technicko – hospodárske funkcie prevádzkového charakteru.

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.