Školský internát

Školský internát2024-04-22T12:24:45+02:00

AKTUALITY ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

O NÁS

Školský internát je súčasťou Strednej odbornej školy lesníckej na Kollárovej ulici v Prešove. Od roku 1964 poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie. Hlavným dokumentom ŠI je „Vnútorný poriadok“, ktorý nadväzuje na „Školský poriadok SOŠL v Prešove“ a jeho ustanovenia sú záväzné vo všetkých bodoch pre ubytovaných žiakov.

Kapacita internátu je 117 miest, uprednostňovaní sú žiaci našej školy. Voľná kapacita je poskytovaná  na ubytovanie stredoškolákom mesta Prešov a študentom VŠ.

V školskom roku 2019/2020 internát prešiel rekonštrukciou, ubytovanie je zabezpečené v bunkách. Každá bunka má dve izby, štvorposteľovú a trojposteľovú, chodbu, kúpeľňu a WC.

V izbách a spoločných priestoroch školského internátu majú žiaci vytvorené optimálne podmienky pre štúdium, aktívne využitie voľného času a oddych. V internáte pracujú 3 výchovné skupiny  pod vedením kvalifikovaných vychovávateľov.

V budove internátu máme na každom poschodí študovňu. Respíria na poschodiach sú vybavené stolmi na stolný tenis, žiaci majú k dispozícii kalčeto (stolný futbal), žiacku knižnicu a posilňovňu. Súčasťou internátu je multifunkčný športový areál, telocvičňa a školská jedáleň.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa internátu. V školskom roku 2022/2023 je výška mesačného príspevku 40,00 €.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Vnútorný poriadok školského internátu

Vnútorný poriadok školského internátu

Žiadosť o prijatie do ŠI

Žiadosť o prijatie do ŠI

Žiadosť o ukončenie pobytu v ŠI

Žiadosť o ukončenie pobytu v ŠI

HISTÓRIA VYCHOVÁVATEĽOV V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Školský rok 1995/1996:

 1. Mgr. Hevera Vladimír – vedúci výchovy – 2.výchovná skupina – 17 žiakov
 2. PhDr. Lonský Aladár – skupinový vychovávateľ – 6.výchovná skupina – 32 žiakov
 3. PhDr. Čurpek Ján – skupinový vychovávateľ – 1.výchovná skupina – 27 žiakov
 4. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 4.výchovná skupina – 40 žiakov
 5. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 3.výchovná skupina – 24 žiakov
 6. PaedDr. Savčák Ján – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 32 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 172.

Školský rok 1996/1997:

 1. Mgr. Hevera Vladimír – zástupca riaditeľa pre prácu v DM – 1.výchovná skupina – 25 žiakov
 2. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3. výchovná skupina – 34 žiakov
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina – 32 žiakov
 4. PhDr. Lonský Aladár – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 33 žiakov
 5. PaedDr. Savčák Ján – skupinový vychovávateľ – 4.výchovná skupina – 31 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 155.

 

Školský rok 1997/1998:

 1. Mgr. Hevera Vladimír – zástupca riaditeľa pre prácu v DM – 1.výchovná skupina – 15 žiakov
 2. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3. výchovná skupina – 37 žiakov
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina – 31 žiakov
 4. PhDr. Lonský Aladár – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 30 žiakov
 5. PaedDr. Savčák Ján – skupinový vychovávateľ – 4.výchovná skupina – 34 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 147.

Školský rok 1998/1999:

 1. Mgr. Hevera Vladimír – vedúci výchovy – 1.výchovná skupina – 14 žiakov
 2. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3.výchovná skupina – 37 žiakov
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina – 29 žiakov
 4. Kvokačka Ján – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 30 žiakov
 5. PaedDr. Savčák Ján – skupinový vychovávateľ – 4. výchovná skupina – 36 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 146.

 

Školský rok 1999/2000:

 1. Mgr. Hevera Vladimír – vedúci výchovy – 1.výchovná skupina – 12 žiakov
 2. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3.výchovná skupina – 29 žiakov
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina – 30 žiakov
 4. Kvokačka Ján – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 28 žiakov
 5. Macko Ján – skupinový vychovávateľ – 4. výchovná skupina – 38 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 137.

Školský rok 2000/2001:

 1. Mgr. Hevera Vladimír – vedúci výchovy – 1.výchovná skupina – 19 žiakov
 2. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3.výchovná skupina – 28 žiakov
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina – 34 žiakov
 4. Kvokačka Ján – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 27 žiakov
 5. Macko Ján – skupinový vychovávateľ – 4. výchovná skupina – 37 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 145.

Školský rok 2001/2002:

 1. Mgr. Hevera Vladimír – vedúci výchovy – 1.výchovná skupina – 18 žiakov
 2. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3.výchovná skupina – 30 žiakov
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina – 30 žiakov
 4. Kvokačka Ján – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 25 žiakov
 5. Macko Ján – skupinový vychovávateľ – 4.výchovná skupina – 31 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 134.

Zmeny v kolektíve:

Od 01.septembra 2002 je poverený funkciou zástupcu riaditeľa pre prácu v DM Mgr. Boris Franko, keďže Mgr. Vladimír Hevera sa tejto funkcie vzdal.

V DM pracoval ako dôchodca p. Ján Kvokačka, ktorý 01.01.2002 odišiel do dôchodku.

Školský rok 2002/2003

 1. Ing. Moravec Milan – zástupca riaditeľa pre domov mládeže
 2. RNDr. Lopata Teodor – vedúci výchovy
 3. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ – 1.výchovná skupina – 35 žiakov
 4. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina – 25 žiakov
 5. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3.výchovná skupina – 32 žiakov
 6. Macko Ján – skupinový vychovávateľ – 4.výchovná skupina – 33 žiakov
 7. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina – 31 žiakov

Celkový počet žiakov v DM bol 156.

Zmeny v kolektíve:

01.septembra 2002 sa stal zástupcom riaditeľa pre prácu v DM Ing. Moravec Milan po úspešnom konkurznom konaní.

01.októbra 2002 nastúpil do DM RNDr. Lopata Teodor ako vedúci výchovy.

30.júna 2003 pracovnú zmluvu rozviazal RNDr. Lopata Teodor.

Po úspešnom konkurznom konaní sa dňa 07.mája 2003 stal vedúcim výchovy Mgr. Franko Boris.

Školský rok 2003/2004

 1. Ing. Moravec Milan – zástupca riaditeľa pre domov mládeže
 2. RNDr. Lopata Teodor – vedúci výchovy
 3. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ – 1.výchovná skupina
 4. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ – 2.výchovná skupina
 5. Mgr. Franko Boris – skupinový vychovávateľ – 3.výchovná skupina
 6. Macko Ján – skupinový vychovávateľ – 4.výchovná skupina
 7. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ – 5.výchovná skupina

Školský rok 2004/2005

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ
 4. Macko Ján – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Školský rok 2005/2006

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ
 4. Macko Ján – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ
 6. Mgr. Kacvinská Alena – skupinová vychovávateľka

 

Školský rok 2006/2007

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ
 4. Macko Ján – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Školský rok 2007/2008

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ
 4. Macko Ján – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Školský rok 2008/2009

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 3. Mgr. Klauzer Vladimír – skupinový vychovávateľ
 4. Macko Ján – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Školský rok 2009/2010

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Bc. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Školský rok 2010/2011

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Bc. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 141

Školský rok 2011/2012

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Bc. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 132

 

Školský rok 2012/2013

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Bc. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 136

Školský rok 2013/2014

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 136

Školský rok 2014/2015

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 139

Školský rok 2015/2016

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 139

Školský rok 2016/2017

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 137

 

Školský rok 2017/2018

 1. Mgr. Franko Boris – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. PhDr. Bayerová Jarmila – skupinová vychovávateľka
 4. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 5. Mgr. Šilan Andrej – skupinový vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 142

Školský rok 2018/2019

 1. Mgr. Šilan Andrej – poverený vedením výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 4. Mgr. Jarmila Dryjová – skupinový vychovávateľ

Zmeny v kolektíve:

Od 01.septembra 2018 odišli do dôchodku Mgr. Boris Franko a PhDr. Jarmila Bayerová.

Od 01.septembra 2018 nastúpila na miesto skupinovej vychovávateľky Mgr. Jarmila Dryjová.

Celkový počet žiakov v ŠI – 133

Školský rok 2019/2020

 1. Mgr. Šilan Andrej – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. Mgr. Hevera Vladimír – skupinový vychovávateľ
 4. Mgr. Jarmila Dryjová – skupinová vychovávateľka
 5. Bohumil Lorenčík – pomocný vychovávateľ

Zmeny v kolektíve:

Od 01.septembra 2019 nastúpil na miesto pomocného vychovávateľa Bohumil Lorenčík.

Celkový počet žiakov v ŠI – 105

Školský rok 2020/2021

 1. Mgr. Šilan Andrej – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. Ing. Henrieta Mihaliková – skupinová vychovávateľka
 4. Bohumil Lorenčík – pomocný vychovávateľ

Zmeny v kolektíve:

Od 01.septembra 2020 nastúpila na miesto skupinovej vychovávateľky Ing. Henrieta Mihaliková.

Celkový počet žiakov v ŠI – 104

Školský rok 2021/2022

 1. Mgr. Šilan Andrej – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. Ing. Henrieta Mihaliková – skupinová vychovávateľka
 4. Bohumil Lorenčík – pomocný vychovávateľ

Celkový počet žiakov v ŠI – 105

Školský rok 2022/2023

 1. Mgr. Šilan Andrej – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. Mgr. Ruman Ondrej – skupinový vychovávateľ
 4. PaedDr. Kozel Ladislav – skupinový vychovávateľ
 5. Bohumil Lorenčík – pomocný vychovávateľ

Zmeny v kolektíve:

Od 01.septembra 2022 nastúpili na miesto skupinových vychovávateľov Mgr. Ondrej Ruman (Presun z Bijacoviec) a PaedDr. Ladislav Kozel na 50 % úväzok.

Celkový počet žiakov v ŠI – 103

Školský rok 2023/2024

 1. Mgr. Šilan Andrej – vedúci výchovy
 2. Mgr. Hmeľárová Iveta – skupinová vychovávateľka
 3. Mgr. Ruman Ondrej – skupinový vychovávateľ
 4. PaedDr. Kozel Ladislav – skupinový vychovávateľ
 5. Bohumil Lorenčík – pomocný vychovávateľ

Zmeny v kolektíve:

Od 01.septembra 2023 nastúpil na 50 % úväzok Mgr. Andrej Šilan a PaedDr. Ladislav Kozel na 100 % úväzok.

Celkový počet žiakov v ŠI – 106

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top