1945 Jelšava

21. decembra 1945

1945 Jelšava

Lesnícke školstvo na východnom Slovensku sa začalo rozvíjať až od roku 1946. Napriek tomu, že lesnatosť východného Slovenska bola veľmi vysoká, až do roku 1945 tu nebola žiadna lesnícka škola. Preto je celkom prirodzené, že aj kvalifikovanosť THP na úseku lesného hospodárstva východného Slovenska bola na veľmi nízkej úrovni. Ešte v 60. rokoch boli lesné závody, v ktorých kvalifikovanosť THP predstavovala len 30 – 40 percent. Vyššia lesnícka škola v Banskej Štiavnici a Štátna horárska škola v Liptovskom Hrádku zabezpečovali prípravu aj pre východné Slovensko. Pre vysoký záujem a nízke počty prijímaných žiakov sa veľmi málo uchádzačov z východného Slovenska dostalo…

Čítať ďalej

1946 Humenné

1. októbra 1946

1946 Humenné

Lesný fond Bukovských vrchov, Laboreckej vrchoviny, Vihorlatských vrchov, Slánskych vrchov a Nízkych Beskýd bol veľmi vysoký a kvalifikovanosť najnižšia z celého Slovenska. Štátna horárska škola v Jelšave nemohla pokryť požiadavky takej rozsiahlej oblasti. Tak vznikla požiadavka preloženia Štátnej horárskej školy zo Žarnovice do Humenného. Súhlas k preloženiu školy bol daný pod podmienkou, že do septembra 1946 budú pripravené priestory na započatie vyučovania. Škola mala byť umiestnená v kaštieli grófa Andrassyiho. Budova však potrebovala veľkú opravu, aby vyhovovala pre školské účely. Pri oprave kaštieľa vypomáhali žiaci a vojaci z humenskej posádky.Vojaci vypomáhali aj pri sťahovaní Humenné školy zo Žarnovice do Humenného. Riadne…

Čítať ďalej

1951 Humenné – vznik stredného lesníckeho školstva

1. septembra 1951

1951 Humenné – vznik stredného lesníckeho školstva

V septembri 1951 zaznamenávame vznik stredného lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Je to významný medzník v histórii lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Požiadavky na úseku lesného hospodárstva sa neustále zvyšovali, bolo preto potrebné zvyšovať kvalifikovanosť THP. Vyššia lesnícka škola v Banskej Štiavnici bola jedinou strednou školou na Slovensku, ktorá nestačila pokryť požiadavky na počet absolventov. Bolo rozhodnuté o premene Štátnej lesníckej školy v Humennom na Vyššiu lesnícku školu Humenné. V septembri 1951 okrem žiakov prijatých do 1. ročníka otvárajú aj 2. ročník pre uchádzačov z lesníckych učňovských škôl po vykonaní diferenčných skúšok. Do 1. ročníka bolo prijatých aj 6 dievčat. V…

Čítať ďalej

1952 Remetské Hámre

1. septembra 1952

1952 Remetské Hámre

Nákladnými autami bol inventár prevezený do Remetských Hámrov. Nový školský rok 1952/53 bol otvorený začiatkom septembra v priestoroch krásneho kaštieľa. Pre školu a internát slúžili priestory kaštieľa grófky Szecsenyi van der Bildt. Kaštieľ aj ostatné budovy sa nachádzali v starostlivo udržiavanom parku. V kaštieliku bol internát pre ubytovanie žiakov, kde mali žiaci vytvorené vynikajúce podmienky. Výchovu v internáte zabezpečovali učitelia. Pre školský rok 1952/53 boli prijaté dve triedy 1. roč., takže v Remetských Hámroch začínali celkom so 4 triedami (dve prvé triedy, jedna druhá a jedna tretia trieda). Škola nemala svoje školské polesie a praktické vyučovanie sa konalo pri Lesnom závode…

Čítať ďalej

1957 Lipovce

1. septembra 1957

1957 Lipovce

V školskom roku 1956/57 sa intenzívne hľadajú priestory pre lesnícku technickú školu v regióne východného Slovenska. Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu dalo za úlohu Ing. Michalovi Kráľovi a neskôr Ing. Zlatoňovi Lieskovskému hľadať miesto pre založenie školy. Do úvahy prichádzali: Bardejov, Gelnica a Lipovce. Predstavitelia prešovského kraja sa nechceli vzdať sídla LTŠ, nakoľko jej kolískou bol prešovský kraj. Definitívne rozhodnutie bolo o umiestnení LTŠ v Lipovciach, okr. Prešov. Lesnícku technickú školu v Lipovciach zriadili 1. 9. 1957 rozhodnutím dislokačnej komisie zboru povereníkov a opatrením Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2/8/57 zo dňa 2. 8. 1957.Školu umiestnili v objektoch bývalej Krajskej…

Čítať ďalej

1964 Prešov

3. septembra 1964

1964 Prešov

Koncom augusta 1964 boli objekty odovzdané do užívania. Slávnostné otvorenie nového školského roku 1964/65 sa uskutočnilo 3. septembra 1964 v telocvični školy. Začína sa písať nová a radostnejšia história lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Do vienka škola dostala ucelený súbor učebných a ubytovacích priestorov na zabezpečenie vyučovania a výchovy žiakov pre potreby prevádzky lesného hospodárstva východného Slovenska. Potrebný počet učební, kabinetov, telocvičňa, ale aj veľmi dobré ubytovacie priestory hneď od začiatku prispeli k rozvoju školy. V Prešove saPrešov začína podstatne zlepšovať kvalifikačné zloženie učiteľov a vychovávateľov.Dochádza k spojeniu bývalej SLTŠ Lipovce a LMŠ Sigord. Školský rok 1964/65 začína s dvoma triedami…

Čítať ďalej

2007 Prešov

1. septembra 2007

2007 Prešov

Rozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, škola pod svoju strechu uchyľuje zamestnancov a študentov Stredného odborného učilišťa lesníckeho a Učilišťa lesníckeho Sigord. Tie sa stávajú od 1.9.2007 spolu so Strednou lesníckou školou organizačnými zložkami školy. Škola navonok vystupuje v zmysle platných predpisov ako Spojená škola.

Čítať ďalej

2018 Prešov

1. septembra 2018

2018 Prešov

Rozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, je škola od 1.9.2018 opäť Strednou odbornou školou lesníckou.

Čítať ďalej

RIADITELIA

Sídlo školyRokyMeno riaditeľa
Humenné1951/1952Juraj Bušovský
1951/1952Pavol Jakubčák
Remetské Hámre1952/1953Pavol Jakubčák
1953/1954Ján Kiselák
1954/1956Ing. Alexander Bél
Lipovce1957/1961Ing. Zlatoň Lieskovský
1961/1964Ing. Imrich Lipovský
Prešov1964/1990Ing. Imrich Lipovský
1990/1998Ing. Jozef Daňko
1998/1999Ing. Karol Lacko, PhD.
1999/2002Ing. Ladislav Lelák
2002/Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
ING. IMRICH LIPOVSKÝ
ING. JOZEF DAŇKO
ING. KAROL LACKO, PHD.
ING. LADISLAV LELÁK
Ing. Miroslav Fuchs, Phd.
ING. MIROSLAV FUCHS, PHD.

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.