KÓD ŠKOLY (v databáze škôl Školského výpočtového strediska)

ŠVS v Michalovciach odporúča výchovným poradcom aktualizovať číselníky v programe Proforient.

Stredná odborná škola lesnícka – kód školy 675307

Študijný odbor

lesníctvo – lesnícka prevádzka – 4219 M 01 – 4 ročný – ukončený maturitou
lesníctvo – krajinná ekológia – 4219 M 02 – 4 ročný – ukončený maturitou
operátor lesnej techniky – 4556 K – 4 ročný – ukončený maturitou (Prešov a EP Bijacovce)

Učebné odbory

mechanizátor lesnej výroby – 4575H – 3 ročný – ukončený záverečnou skúškou (EP Bijacovce)
mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia – 2466 H 04 – ukončený záverečnou skúškou (EP Bijacovce)
lesná výroba – 4579F – 2 ročný (EP Jarovnice)

Všetky informácie k prijímacím skúškam sú zverejňované na stránke školy v časti UCHÁDZAČI.

Informácie o škole na stránkach ŠVS:

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.