Index2023-02-05T12:38:49+01:00
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Študenti na vyučovacej hodine
Budova školského internátu
Futbalový turnaj o pohár ŠI
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ŠI

Koniec školského roka je spojený s každoročným futbalovým turnajom, ktorý je organizovaný Školským internátom pri SOŠ lesníckej v Prešove.

NÁJDETE NÁS
DPŠ 2024 - pozvánka
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Deň poľovníkov Šariša 2024

Areál SOŠ lesníckej v Prešove na Kollárovej ul. sa opäť po roku rozvonia poľovníckym guľášom!

NÁJDETE NÁS
SILVUM - skokan roka
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
SILVUM - SKOKAN ROKA a STRIEBORNÉ PÁSMO!

SILVUM po roku opäť zaujal - najvýraznejší kvalitatívny posun a v celkovom umiestnení sme sa dostali tesne za víťaznú trojicu.

NÁJDETE NÁS
Lesníci priložili ruku k dielu
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Lesníci priložili ruku k dielu

Mesto Prešov od roku 2017 organizuje festival pod názvom „Milujem svoje mesto“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave, uprataní a skrášlení mesta

NÁJDETE NÁS
Máme víťaza krajského kola SOČ
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Máme víťaza krajského kola SOČ!

Martin Huňara zvíťazil v kategórii Stavebníctvo, geodézia, kartografia s prácou Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja

NÁJDETE NÁS
Stredoškolská práca Martina Huňaru zbiera ocenenia
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Stredoškolská práca Martina Huňaru zbiera ocenenia

Martin Huňara (IV.B) so svojou prácou Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja po úspechu na krajskom kole SOČ bol ocenený aj samotnou inštitúciou Prešovského samosprávneho kraja.

NÁJDETE NÁS
DOD 2023 vysoký záujem nás potešil
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Vysoký záujem nás veľmi potešil (DOD 2023)

Už s tradíciou v závere kalendárneho roka pripravíme deň, počas ktorého sa venujeme našim budúcim študentom.

NÁJDETE NÁS
ME v hre na lesnice
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
ME v hre na lesnice a lesné rohy s našou účasťou

Súbor našej školy súťažil v kategórii „B“ s 11 súbormi pochádzajúcich zo 6 štátov Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska , Slovinska a Slovenska.

NÁJDETE NÁS
SILVUM 2023/01
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Letné číslo časopisu SILVUM

Aj v tomto čísle školského časopisu SILVUM nájdete množstvo zaujímavých rozhovorov a článkov!

NÁJDETE NÁS
Ovládli sme súťaž Naj HORÁR!
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Ovládli sme súťaž Naj HORÁR!

Študenti SOŠ lesníckej pokračujú na víťaznej vlne. V stredu 14. júna 2023 na 17. ročníku Memoriálu Jozefa Dekreta Matejovie ovládli súťaž Naj HORÁR v kategórii stredných škôl.

NÁJDETE NÁS
Prax Cemjata
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Prax v Školských lesoch Cemjata

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Sokoliarstvo
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Voliteľný predmet Sokoliarstvo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Autoškola
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Autoškola

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Lesná pedagogika
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Lesná pedagogika

Environmentálne vzdelávanie detí prostredníctvom hier a zážitkov.

NÁJDETE NÁS
Teoretická príprava
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Kvalitná teoretická príprava

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
Harvestorový trenažér
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Harvestorový trenažér

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
internát_upravený
Logo SOŠ lesnícka Prešov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE
Moderné stredoškolské lesníctvo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.

NÁJDETE NÁS
previous arrow
next arrow
Logo Strednej lesníckej školy v Prešove

Aktuality

Najdôležitejšie informácie zo života našej školy.

Vychovávame uvedomelých lesníkov

Naša škola je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa venujú ochrane prírodného bohatstva a všetkého, čo sa v prírode nachádza.

Logo Strednej lesníckej školy v Prešove

Neustále spojení s lesom

Niektoré deti sú k láske k lesom a k samotnej prírode vedené už odmalička. Naša škola ponúka byť v neustálom spojení s lesom a naučiť sa o ňom niečo viac.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠU ŠKOLU?

1. Prvé miesto patrí snahe vykonávať svoje povolanie v lone prírody, na čerstvom vzduchu. Veľmi veľa ľudí práve to pokladá za dôvod, prečo by chceli pracovať v lese a vyučiť sa lesníckemu remeslu.
2. Naša škola je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa venujú ochrane prírodného bohatstva a všetkého, čo sa v prírode nachádza.
3. Lesnícka škola je však aj hnacím motorom pre tých žiakov základných škôl, ktorí sa venujú prírodovedeckým súťažiam a získavajú v nich popredné umiestnenia. Tie ich posúvajú bližšie k nám.
4. Naša škola vychováva z mladých ľudí zručných lesníkov, ktorí sú pripravení zodpovedne a s radosťou vykonávať svoju neľahkú, často fyzicky náročnú prácu.
5. Posledným dôvodom sme vlastne my všetci. Každý z nás je tu pre to svoje, ale všetci máme niečo spoločné: Lásku k prírode, zvieratám a k samotnému lesníckemu remeslu.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

ZAUJÍMAVÉ PREDMETY A KRÚŽKY

Škola ponúka študentom získať vedomosti a zručnosti vo viacerých zaujímavých  odborných predmetoch a záujmových krúžkoch.

  • Sokoliarstvo - úspešní absolventi majú možnosť ukončiť predmet riadnou sokoliarskou skúškou

  • Lesničiari - poľovnícke signály patria medzi zvyklosti a obyčaje, s ktorými sa žiaci oboznamujú nielen v teoretickej , ale aj v praktickej podobe.

  • Včelári - učíme študentov základom starostlivosti o včelstvo

Naši študenti dosahujú vynikajúce úspechy na Slovensku, ale aj v zahraničí.

HISTÓRIA ŠKOLY

Lesnícke školstvo na východnom Slovensku sa začalo rozvíjať až od roku 1946.  Vyššia lesnícka škola v Banskej Štiavnici a Štátna horárska škola v Liptovskom Hrádku zabezpečovali prípravu aj pre východné Slovensko. Pre vysoký záujem a nízke počty prijímaných žiakov sa veľmi málo uchádzačov z východného Slovenska dostalo študovať na uvedené školy. Prvú lesnícku školu na východnom Slovensku založili v Jelšave 21. 12. 1945.

Lesný fond Bukovských vrchov, Laboreckej vrchoviny, Vihorlatských vrchov, Slánskych vrchov a Nízkych Beskýd bol veľmi vysoký a kvalifikovanosť najnižšia z celého Slovenska. Štátna horárska škola v Jelšave nemohla pokryť požiadavky takej rozsiahlej oblasti. Tak vznikla požiadavka preloženia Štátnej horárskej školy zo Žarnovice do Humenného. Riadne vyučovanie na Štátnej horárskej škole v Humennom sa začalo v októbri 1946. V septembri 1951 zaznamenávame vznik stredného lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Bolo rozhodnuté o premene Štátnej lesníckej školy v Humennom na Vyššiu lesnícku školu Humenné.

V roku 1952 armáda prejavila záujem o kaštieľ v Humennom pre vojenské účely. Humenné sa nechcelo vzdať VLŠ, ale nevedelo ani poskytnúť inú vhodnú budovu a bolo rozhodnuté s konečnou platnosťou, že VLŠ bude umiestnená v budove kaštieľa v Remetských Hámroch, okr. Sobrance. Nový školský rok 1952/53 bol otvorený začiatkom septembra v priestoroch krásneho kaštieľa. Pre školu a internát slúžili priestory kaštieľa grófky Szecsenyi van der Bildt. Podmienky pre perspektívnu existenciu školy boli vytvorené, avšak došlo k tomu, čo nikto nepredpokladal - k požiaru! Vypukol v noci z 31. 1. na 1. 2. 1956. Bolo obdobie polročných prázdnin. Už v skorých ranných hodinách bol celý kaštieľ pohltený plameňmi.

Lesnícku technickú školu v Lipovciach zriadili 1. 9. 1957 rozhodnutím dislokačnej komisie zboru povereníkov a opatrením Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2/8/57 zo dňa 2. 8. 1957. Školu umiestnili v objektoch bývalej Krajskej politickej školy pre funkcionárov národných výborov v Lipovciach. Aj napriek tomu, že v sídle školy nebolo školské polesie, pre praktické vyučovanie Lipovce boli vytvorené veľmi dobré podmienky. Praktické cvičenia a praxe sa konali v blízkosti školy pri LZ Prešov. Už s perspektívou výstavby školy v Prešove vzniklo Školské polesie Cemjata pri Prešove 5. 3. 1959. LTŠ v Lipovciach bola umiestnená v provizórnych objektoch, kde boli veľmi ťažké podmienky nielen pre pracovníkov, ale aj žiakov. Aj napriek ťažkým podmienkam LTŠ v Lipovciach splnila svoje poslanie. Záujem o štúdium bol veľký. Do školy sa prijímali uchádzači z východného Slovenska a výnimočne z ostatných krajov.

Koncom augusta 1964 boli v Prešove objekty odovzdané do užívania. Slávnostné otvorenie nového školského roku 1964/65 sa uskutočnilo 3. septembra 1964 v telocvični školy. Začína sa písať nová a radostnejšia história lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Do vienka škola dostala ucelený súbor učebných a ubytovacích priestorov na zabezpečenie vyučovania a výchovy žiakov pre potreby prevádzky lesného hospodárstva východného Slovenska. Potrebný počet učební, kabinetov, telocvičňa, ale aj veľmi dobré ubytovacie priestory hneď od začiatku prispeli k rozvoju školy.

V roku 2007 ozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, škola pod svoju strechu uchyľuje zamestnancov a študentov Stredného odborného učilišťa lesníckeho a Učilišťa lesníckeho Sigord. Tie sa stávajú od 1.9.2007 spolu so Strednou lesníckou školou organizačnými zložkami školy. Škola navonok vystupuje v zmysle platných predpisov ako Spojená škola.

Rozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, je škola od 1.9.2018 opäť Strednou odbornou školou lesníckou.

Benefity školy

Naša škola ponúka študentom získať vodičský preukaz typu "B" a "T", kurz ovládania motorovej píly, zbrojný preukaz.

AUTOŠKOLA

KURZ OVLÁDANIA LESNÍCKYCH STROJOV

AKTUALITY

NAŠI PARTNERI

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top