Rozhodnutímm zriaďovateľa školy, PSK, je škola od 1.9.2018 opäť Strednou odbornou školou lesníckou.