Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta2023-09-18T08:58:37+02:00

AKTUÁLNE PONUKY

14.09. 2023

Voľné pracovné miesto – ekonóm, účtovník

Autor |14. septembra 2023|

Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru ekonóma / účtovníka Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania zamestnankyne na materskej, rodičovskej dovolenke, predpoklad nástupu prvá polovica mesiaca [...]

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top