Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom.

(Kooperatívne a Integrované vyučovanie prostredníctvom tradičných slov múdrosti (ídiómov, prísloví, porekadiel …)

Partneri: Turecko, Taliansko, Španielsko, Poľsko a Rumunsko

Projekt KA229 je určený pre žiakov (vek 12 – 18) a učiteľov rôznych typov škôl.

Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť vzdelávací proces implementáciou kooperatívneho vyučovania, ktoré podporí spoluprácu žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Úroveň vedomostí a záujmu o výučbu jazykov sa zvýši a bude sa uskutočňovať prostredníctvom prenosu kultúrneho dedičstva v našich jazykoch na mladú generáciu. V tomto projekte chceme zabezpečiť pokračovanie frazeologického a idiomatického bohatstva v jazykoch a pomôcť študentom uvedomiť si spoločné prvky jazykov projektových partnerov a podporiť široké využitie prísloví a frazém na vyučovacích hodinách, pomôcť študentom zdokonaliť sa v jazykových, sociálnych a umeleckých zručnostiach.

Počas štúdia prísloví a frazém v jazykoch budú študenti schopní spoznať charakteristiku svojej kultúry v iných európskych jazykoch. Takto sa docieli zmysel pre multikulturalizmus, medzinárodnú spoluprácu, toleranciu a akceptovanie diferenciácie.

SOŠ lesnícka v zime

Očakávame, že sa študenti naučia jednoduchšie a efektívnejšie používať príslovia a idiómy vo svojich vlastných jazykoch, preto si obohatia svoje výrazy pri každodennom používaní jazyka.

V projekte sme zatiaľ splnili úlohy prvého roku projektu vyplývajúce z prihlášky. Vytvorili sme návrh loga projektu a hlasovali sme za najlepší návrh z pomedzi ďalších partnerských návrhov. Naše logo zvíťazilo a stalo sa oficiálnym logom projektu.

Spolu s partnermi sme vytvorili dotazníky pre našich žiakov na tému príslovia, porekadlá, frazeologizmy. Žiaci všetkých projektových partnerov online vypĺňali tieto dotazníky. Vyhodnotenie dotazníkov je k dispozícii na eTwinningovej stránke tohto projektu. Na tejto stránke projektu tiež nájdeme prezentácie, ktoré vytvorili naši žiaci v spolupráci s učiteľmi cudzích jazykov.

Téma bola: Tradičné národné pokrmy a frazeologizmy spojené s touto tematikou.

Cez eTwinning sme požiadali o známku kvality tohto projektu začiatkom júna 2021.

Projektová práca umožňuje našim študentom rozvíjať svoje schopnosti a kompetencie.

Ak to pandemická situácia a uvoľnenie opatrení umožní, chceli by sme  v tomto školskom roku uskutočniť plánované krátkodobé mobility učiteľov i žiakov.

Všetkých učiteľov, žiakov, rodičov a priateľov našej školy zdraví koordinátorka projektu

Mgr. Svatava Záhoráková

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.