Deň po  písomnej časti maturitných skúšok žiaci maturitného ročníka absolvovali v rámci predmetu Prírode blízke hospodárenie v lesoch praktické cvičenie realizované v objektoch Lesného náučného chodníka Smolnícka osada.

S prírode blízkymi postupmi žiakov oboznámil svojím profesionálnym prístupom lesník p. Jaroslav Kovalčík, pracovník OZ Východ, LS Smolník, ktorému daná problematika je srdcovou záležitosťou.  Žiaci sa mali možnosť praktickými ukážkami oboznámiť s realizáciou prírode blízkeho pestovania lesa v prostredí výberkových smreko-borovico-jedľových lesov ako aj prebudovou listnatých, prevažne bukových lesov na viacetážové porasty buka a jedle.

Výnimočnosť výberkovo pestovaných lesov v okolí Smolníka neďaleko Košíc je daná bohatstvom drevín, ktoré sú tu zastúpené vo všetkých vekových stupňoch. Hoci to všade nie je možné, ich výmera sa vďaka cieľavedomému a citlivému prístupu lesníkov postupne zvyšuje. Jedinečnosť tunajších lesov obdivujú už desaťročia lesní odborníci z celého sveta.

Veríme, že prepojenie teórie s praxou padlo na úrodnú pôdu a žiaci videli realizáciu lesníctva budúcnosti.

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. – riaditeľ školy

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.