V čase od 18.11.2021 do 10.12.2021 bola zverejnená výtvarná a literárna súťaž projektu Nie drogám a koronavírus. Do projektu sa zapojili žiaci našej školy a žali obrovský úspech.

Ako sme sa umiestnili

Dávid Šimko                      1.A                         1. miesto a cenu poroty za výtvarné dielo

Nikola Kochanová                 3.B                         3. miesto za výtvarné dielo

Nadja Domaracká           1.A                         1. miesto v literárnej časti – „Pocity“

Simona Čulová                      3.B                         2. miesto v literárnej časti – „Si moja závislosť… „

Šimon Oslovič                       2.A                         3. miesto v literárnej časti – „Stop droga.“

Víťazi súťaže boli 20.1.2022 ocenení diplomom a vecnou cenou. Výsledková listina a prezentácia najlepších výtvarných prác je zverejnená na webovej stránke www.abccentrum.sk.

Všetkým žiakom bola udelená  Pochvala triednym učiteľom za vzornú reprezentáciu školy v zmysle Vnútorného poriadku školy časť II bod 10 /A/1/b.

Všetkým  žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ing. Henrieta Mihaliková

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.