Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1.9.2022 vydal rozhodnutie, v ktorom zverejnil pravidlá fungovania školského vyučovania počas epidémie COVID-19. V jeho rozhodnutí je stále ponechaná povinnosť predkladania Vyhlásenia o bezpríznakovosti (v našom prípade jedine elektronicky – cez aplikáciu Edupage). Rovnako zostáva v platnosti predĺžené ospravedlňovanie z vyučovania, kde sa ponechala možnosť ospravedlnenia na maximálne 5 vyučovacích dní nasledujúcich po sebe.

Celé znenie rozhodnutia ministra:

Dokument Zelená otvoreným školám:

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.