Prepájame teóriu s praxou. Naša škola vychováva odborníkov nielen v oblasti lesníctva, ale aj poľovníctva. Žiaci po úspešnom absolvovaní predmetu poľovníctvo získavajú vyššiu skúšku z poľovníctva, ktorá im okrem iného po splnení zákonom stanovených podmienok dáva možnosť vykonávať funkciu poľovníckeho hospodára. Dnešná doba je rýchla a čoraz viac vecí sa robí elektronicky, aby naši absolventi nemali problém zvládnuť nové výzvy po ukončení štúdia, tak v spolupráci s riaditeľom Ústavu lesných zdrojov a informatiky z Národného lesníckeho centra sme žiakom III. ročníka dňa 15.12.2022 pripravili odbornú prednášku o informačných systémoch poľovníckeho hospodárenia.

Obsah prednášky bol zameraný predovšetkým na informačný systém Poľovstat, ktorý výrazne zjednodušuje prácu poľovníckeho hospodára, ale aj štátnej správy. Ďalej sa žiaci dozvedeli užitočné stránky odkiaľ môžu čerpať údaje o poľovných revíroch a poľovníckom hospodárení, ktoré môžu využiť aj vo svojich prácach SOČ a aj o metóde zberu a uchovávania jednotlivých údajov v týchto systémoch. Zároveň v mene žiakov III. ročníka vyslovujem vďaku Ing. Jozefovi Bučkovi, PhD., za vysoko odbornú prednášku. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Oskár Takács

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.