„ Na lyžiarsky v dobrom spomínať budeme a nikdy naň nezabudneme. Tí, čo na lyžiarsky nešli, o zábavu prišli….“

Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého ročníka SOŠ lesníckej v Prešove zúčastnili lyžiarskeho výcviku, so začiatkom 27.02.2023, skončil sa 03.03.2023. Za miesto pobytu si škola opäť vybrala osvedčený penzión Encián v Tatranskej Lomnici. Výcviku sa zúčastnilo 50 žiakov. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli celkom dobré, svah bol vždy upravený a chuť lyžovať bola u všetkých zúčastnených. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Nechýbali ani štvrtkové preteky medzi pedagógmi a žiakmi.

Pre mnohých našich žiakov, veľkých nadšencov a obdivovateľov lyžovania, to bol príjemný týždeň, kedy mohli predviesť a zdokonaliť svoje zručnosti a dostatočne sa vyšantiť na snehu. Pre pár jednotlivcov to bolo o prekonaní vlastného strachu a hľadaní odvahy, kde hlavným cieľom bolo bezpečne zísť z kopca a neublížiť sebe a nikomu inému. Musíme však povedať, že všetci tú hľadanú odvahu našli a prekonali samých seba, čo bol veľký úspech nielen pre nich samých, ale aj pre ich inštruktorov.

Žiaci majú veľa pekných zážitkov, nielen z lyžovania, ale aj z návštevy múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici.

Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi príjemná atmosféra. Účelom výcviku bolo aj  žiakov vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov.

Všetkým patrí poďakovanie a pochvala za ich správanie, pokroky i za nadľudské výkony v lyžovaní. Taktiež ďakujeme všetkým inštruktorom, pedagogickému zboru i zdravotníkovi, za všetko čo pre nás urobili a za príjemný pobyt v tomto lyžiarskom stredisku.

Sofia Pinkovská, II.A

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.