Naši študenti sa môžu tešiť na ďalšiu zaujímavú prednášku, ktorá obohatí ich odbor, rozhľad a prácu v lesnom prostredí. SOŠ lesnícka pripravila v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a Spolkom SEPTENTRIO tému, ktorá sa venuje archeologickým nálezom v lesoch. 14. apríla (piatok) navštívi našu školu archeológ Mgr. Martin Furman, PhD., ktorý v posledných rokoch zaznamenal zvýšený počet významných archeologických nálezov práve v lesnom poraste.

Témy prednášky:
1. legislatíva Slovenska o ochrane archeologického dedičstva
2. hospodárska činnosť v lesoch
3. archeologické náleziská v lesoch
4. problematika detektoringu
5. moderné technológie – LIDAR
Samozrejme, na prednáške radi privítame aj širokú verejnosť, ktorú táto problematika zaujíma!
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. – riaditeľ školy

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.