Martin Huňara – študent štvrtého ročníka v odbore č.10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia,  sa umiestnil na prvom mieste s prácou: Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja v programe Quantum GIS. Školiteľom práce je Ing. Vladimír Maňkoš.

Krajské kolo SOČ 2024

26. marca 2024 sa víťazi školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti zúčastnili krajského kola  na Strednej odbornej škole technickej v Prešove. Strednú odbornú školu lesnícku reprezentovali štyri práce. Všetkým súťažiacim sa podarilo získať skvelé umiestnenia. Naši žiaci súťažili v niekoľkých odboroch:

V odbore č. 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), sa umiestnil na skvelom štvrtom mieste Radoslav Lichvarčíknáučným filmom o práci s koňmi.

V odbore č. 05 Životné prostredie, geografia, geológia, sa na vynikajúcom treťom mieste umiestnili Timea Šlezingerová a Zuzana Zvolenská s prácou: Podrobná analýza štruktúry krajiny na príklade obcí Šarišská Poruba a Dubovica.

Krajské kolo SOČ 2024

V odbore č.01 Problematika voľného času, sa  taktiež na vynikajúcom treťom mieste umiestnili Timea Štefková a Alex Ďuraka s prácou: Tvorba náučnej hry pre deti.

V odbore č.10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia, sa na prvom mieste umiestnil Martin Huňara s prácou: Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja v programe Quantum GIS.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k vynikajúcim výsledkom!

Ing. Vlasta Bodnárová – učiteľka odborných predmetov

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.