Martin Huňara (IV.B) so svojou prácou Atlas krajiny Prešovského samosprávneho kraja po úspechu na krajskom kole SOČ bol ocenený aj samotnou inštitúciou Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Martin, spolu s p. riaditeľom školy Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD. a školiteľom Ing. Vladimírom Maňkošom boli pozvaní prevziať si ocenenie za výnimočnosť, kvalitu a rozsiahlosť publikácie, ktorá sa venuje regiónu PSK. Privítal ich vedúci odboru školstva PaedDr. Ján Furman, ktorý poďakoval nielen Martinovi za kvalitu jeho práce, ale aj školiteľovi a v neposlednom rade aj samotnej škole, ktorá umožňuje šikovným študentom rozvíjať svoje schopnosti a takýmto spôsobom vychovávať budúcich kvalitných odborníkov. Kvalita práce sa prejavila aj v záujme PSK o vydanie publikácie!

O niekoľko dní neskôr Martin Huňara zopakoval úspech aj na prehliadke odborných prác študentov lesníckych škôl, ktorú zorganizovala Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, kde rovnako zvíťazil!

Význam odborných prác študentov a tohtoročné práce opísala Timea Štefková (IV.B) v samostatnom bloku.

Martinovi gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole SOČ!

SOČ – jej význam a tohtoroční riešitelia

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž zameraná na nás študentov stredných škôl, gymnázií a konzervatórií vo veku 15 až 21 rokov. Prácu môžu riešiť študenti samostatne alebo aj v kolektíve za pomoci školiteľa alebo konzultanta. Cieľom tejto súťaže je podporiť talent, nájsť šikovných žiakov s dobrými nápadmi, rozvíjať tvorivosť, vedomosti a teoretické a praktické skúsenosti. Po desiatkach až stovkách hodín práce si ju študent obhajuje najprv na školskom kole, neskôr na krajskom a nakoniec ak bude úspešný, tak aj na celoštátnom. Výnimočné práce sa dostanú aj do medzinárodných súťaží. Úspech v SOČke môže študentovi pomôcť pri prijímacích skúškach na vysoké školy.

Tento rok sa Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole zúčastnilo 6 žiakov, ktorí mali dobrý nápad a úspešne svoju prácu dokončili. Boli to: Martin Huňara, Radoslav Lichvarčík, Alex Ďuraka, Timea Štefková, Tímea Šlezingerová, Zuzana Zvolenská, všetci žiaci IV.B triedy. Martin Huňara, pod vedením Ing. Vladimíra Maňkoša si vybral podrobné spracovanie krajiny v programe QGIS, kde vytvoril podrobný atlas krajiny PSK. Radoslav Lichvarčík (školiteľ Ing. Vlasta Bodnárová) vytvoril náučný film o ťažných koňoch a o ich práci v lese. Alex Ďuraka s Timeou Štefkovou (školiteľ Ing. Vlasta Bodnárová)  vyrobili spoločenskú náučno-zábavnú stolovú hru pre deti. Tímea Šlezingerová a Zuzana Zvolenská (školiteľ Ing. Vladimír Maňkoš) pracovali s programom QGIS a vytvorili podrobné mapovanie obcí, z ktorých pochádzajú.

Timea Štefková, IV.B

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.