V septembri 1951 zaznamenávame vznik stredného lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Je to významný medzník v histórii lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Požiadavky na úseku lesného hospodárstva sa neustále zvyšovali, bolo preto potrebné zvyšovať kvalifikovanosť THP. Vyššia lesnícka škola v Banskej Štiavnici bola jedinou strednou školou na Slovensku, ktorá nestačila pokryť požiadavky na počet absolventov. Bolo rozhodnuté o premene Štátnej lesníckej školy v Humennom na Vyššiu lesnícku školu Humenné. V septembri 1951 okrem žiakov prijatých do 1. ročníka otvárajú aj 2. ročník pre uchádzačov z lesníckych učňovských škôl po vykonaní diferenčných skúšok. Do 1. ročníka bolo prijatých aj 6 dievčat. V rokoch 1951-1955 sa organizačne štátne lesy členili na pestovanie lesov a lesnú ťažbu. Tejto špecializácii sa prispôsobilo aj lesnícke školstvo, kde sa vytvorili dve špecializácie – pestovná a ťažbová. Vyššia lesnícka škola v Humennom mala špecializáciu pestovanie lesov. Postupne narastajúci počet tried denného štúdia a začiatok diaľkového štúdia si vynútil hľadať nové priestory na preloženie VLŠ. Okrem toho v roku 1952 armáda prejavila záujem o kaštieľ v Humennom pre vojenské účely. Humenné sa nechcelo vzdať VLŠ, ale nevedelo ani poskytnúť inú vhodnú budovu a bolo rozhodnuté s konečnou platnosťou, že VLŠ bude umiestnená v budove kaštieľa v Remetských Hámroch, okr. Sobrance.