Nákladnými autami bol inventár prevezený do Remetských Hámrov. Nový školský rok 1952/53 bol otvorený začiatkom septembra v priestoroch krásneho kaštieľa. Pre školu a internát slúžili priestory kaštieľa grófky Szecsenyi van der Bildt. Kaštieľ aj ostatné budovy sa nachádzali v starostlivo udržiavanom parku. V kaštieliku bol internát pre ubytovanie žiakov, kde mali žiaci vytvorené vynikajúce podmienky. Výchovu v internáte zabezpečovali učitelia. Pre školský rok 1952/53 boli prijaté dve triedy 1. roč., takže v Remetských Hámroch začínali celkom so 4 triedami (dve prvé triedy, jedna druhá a jedna tretia trieda). Škola nemala svoje školské polesie a praktické vyučovanie sa konalo pri Lesnom závode (LZ) Remetské HámreSobrance.hamre[1].JPGPretože sídlo školy bolo v bezprostrednej blízkosti porastov Vihorlatského pohoria, pre praktické vyučovanie boli vytvorené veľmi dobré podmienky. Podmienky pre perspektívnu existenciu školy boli vytvorené, avšak došlo k tomu, čo nikto nepredpokladal – k požiaru! Vypukol v noci z 31. 1. na 1. 2. 1956. Bolo to obdobie polročných prázdnin. Už v skorých ranných hodinách bol celý kaštieľ pohltený plameňmi. Úplnému zničeniu kaštieľa nezabránil ani mimoriadne rýchly príchod požiarnych útvarov, pretože mimoriadne silné mrazy nedovolili zabezpečiť prívod vody z potoka. Zanikla stavba so všetkým vnútorným zariadením a cenné učebné pomôcky, ako aj celá pedagogická dokumentácia, vybavenie bytov učiteľov atď. Potom nasledovali už len telegramy: “Z technických príčin nenastupujte do školy…” Vďaka operatívnemu riešeniu nepriaznivej situácie sa podarilo v pomerne krátkom čase zabezpečiť premiestnenie vyše 100 žiakov všetkých ročníkov už neexistujúcej školy do sesterských škôl v Liptovskom Hrádku a v Banskej Štiavnici. Žiakov 1. a 2. ročníka dočasne umiestnili v L. Hrádku a žiakov 3. a 4. ročníka do Lesníckej technickej školy (LTŠ) B. Štiavnica. Do L. Hrádku odchádzajú učitelia Ing. Mäsiar, Ing. Mušinka, Palčovič a Peresta. So žiakmi 3.-4. roč. do B. Štiavnice sú pridelení učitelia Ing. Bél, Ing. Hrabec a Ing. Šaranič. Od nového šk. r. 1956/57 sú preložení do L. Hrádku Ing. Bél a Ing. Šaranič.