Lesníkovou kanceláriou je les – lesník sa tam stretáva s rôznymi situáciami, ale aj problémami, ktoré musí, či už predvídať, alebo hneď aj riešiť. Našou snahou je tieto znalosti rozvíjať a takto sa snažiť študentov pripraviť čo najlepšie pre svoje povolanie. A preto sme bez váhania prijali ponuku Krajského pamiatkového úradu v Žiline (KPÚ ZA) o zorganizovanie pilotnej prednášky, ktorá sa venuje archeologickým nálezom v lesoch, ich ochrane a hlavne spolupráci s archeológmi.

Prednášku viedol pracovník KPÚ ZA Mgr. Martin Furman PhD., ktorý hneď od začiatku zaujal študentov pútavým rozprávaním. V úvode priblížil legislatívu – Zákon o lesochZákon o ochrane pamiatkového fondu, kde upozornil na dôležité časti týchto zákonov, ktoré zdôrazňujú ochranu kultúrneho dedičstva.

Archeológia v lesoch

Prednášajúci následne vysvetlil, ako predchádzať chybám v lesnom prostredí, aby sa nepoškodilo prípadné nálezisko. Na názorných príkladoch ukázal ako čítať terén, ako predvídať prípadný nález a nakoniec ako ho zabezpečiť a prizvať archeológa.

Veľmi zaujímavá bola časť, kde sa p. Furman venoval príbehom so šťastným koncom pre archeológov, kde sa tešili z veľmi významných a bohatých nálezov.

Problém detektoringu bol pre mnohých študentov až šokujúci, keďže si uvedomili, že naša krajina kvôli tejto trestnej činnosti každoročne prichádza o obrovské množstvo historických nálezov.

Archeológia v lesoch

Poslednou témou tejto veľmi zaujímavej prednášky boli moderné technológie, ktoré veľmi pomáhajú archeológom pri práci. Okrem – pre lesníkov veľmi dobre známemu systému QGIS –  p. Furman priblížil študentom aj technológiu LIDAR, kde špeciálne snímkovanie krajiny dokáže „odstrániť“ všetky porasty a tak odkryť atypické miesta, ktoré by bez tejto technológie nedokázalo odhaliť ani skúsené oko archeológa.

Na úplný záver si prednášajúci ešte pripravil pre študentov zaujímavé úlohy a voľnú diskusiu.

Sme presvedčení, že táto prednáška bude pekným začiatkom užšej spolupráce lesníkov a archeológov, ktorej výsledkom bude množstvo archeologických depotov nájdených v našich krásnych lesoch.

Ing. Miroslav Fuchs PhD. – riaditeľ školy

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.