Po pandemickej prestávke sa poľovnícka aj nepoľovnícka verejnosť môže tešiť už na piaty ročník podujatia Deň poľovníkov Šariša, ktoré sa uskutoční 17. júna 2023 v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove. Organizátori – Obvodná poľovnícka komora Prešov, Stredná odborná škola lesnícka v Prešove a Lesy SR, š.p., OZ Šariš sľubujú širokej verejnosti bohato strávený deň v spoločnosti poľovníckych tradícií. Program sa začne registráciou súťažiacich vo varení poľovníckeho gulášu – už teraz je nahlásených 15 poľovníckych združení. Účasť obohatí aj družstvo tvorené kolegami z partnerskej školy v Hraniciach na Morave.

Sprievod hostí a účastníkov podujatia uvedie slávnostné otvorenie podujatia plánované na 9:00 hod. Bezprostredne po otvorení sa začne hubertovská svätá omša. Udeľovanie poľovníckych vyznamenaní sa uskutoční cca o 10:00 hod. A od 11:00 hod. sa návštevníci môžu tešiť na bohaté sprievodné aktivity, z najobľúbenejších spomenieme sokoliarov z SOŠ lesníckej, lesnú pedagogiku pre najmenších, lukostreľbu, jazdu na koni, laserovú strelnicu, poľovnícku kynológiu a veľa ďalšieho. Na ľudovú nôtu zahrá a zaspieva FSS Nemcovianka z Nemcoviec pri Prešove a nakoniec o 13:00 hod. budeme poznať víťazov vo varení gulášu.

Sprievodnou aktivitou –  na ktorú sa mimoriadne tešíme – je podujatie, ktoré sa uskutoční deň pred Dňom poľovníkov Šariša. Mesiac poľovníctva a ochrany prírody bude 16. júna 2023 v piatok venovaný deťom a žiakom z materských a základných škôl Prešova a širokého okolia. Našim zámerom je týmto podujatím ukázať zmysel a dôležitosť výkonu poľovníctva, ktoré chráni a udržiava lesy so svojimi obyvateľmi v zdravej kondícii. Ďalším dôvodom je poskytnúť žiakom dostatok informácií o štúdiu na SOŠ lesníckej v Prešove. Byť lesníkom, žiť v súlade s prírodou je aktuálne veľmi cenenou a zaujímavou alternatívou ako naplniť svoje potreby.

Tešíme sa na Vás!

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. – riaditeľ školy

PARTNERI

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.