Národný projekt edIT 1

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Hlavné ciele:

  • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu
  • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom
  • koordinovaná digitálna transformácia škôl

Jednotlivé ciele sú napĺňané implementáciou hlavnej aktivity „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania” a jej podaktivít.

Nenávratný finančný príspevok: 20 303 087,00 €

Obdobie implementácie: apríl 2021 – november 2023

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01

ITMS kód projektu: NFP312010BGI4

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.