Zdravotná spôsobilosť

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium škola, bude vykonaný na základe „Záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium“.

Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ školy následne začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí. Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie.

Podmienkou pre konečné prijatie je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

Záväzné potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium – tlačivo

Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení žiaka na štúdium

Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení žiaka na štúdium

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.