SILVUM – časopis študentov

SILVUM po roku opäť zaujal – SKOKAN ROKA a STRIEBORNÉ PÁSMO!

2024-06-06T13:14:32+02:006. júna 2024|

Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja organizovaná Prešovským samosprávnym krajom (PSK) sa tento rok - 5. júna 2024 - uskutočnila už po desiaty raz v priestoroch Centra regionálnych dokumentov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava. Toto záslužné podujatie funguje hlavne vďaka zanietenému vedeniu Mgr. Daši Jeleňovej so silnou podporou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD., ktorý sa v úvode prihovoril študentom povzbudzujúcimi slovami. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporovať študentov stredných škôl v písaní zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží, kde každým rokom môžeme vidieť zvyšovanie kvality stredoškolských časopisov. Je to hlavne preto, že slávnostné vyhodnotenie je zároveň aj workshopom s výmenou skúseností, spätnou väzbou a hlavne vďaka porote (profesionálnym [...]

Letné číslo školského časopisu SILVUM

2023-09-29T17:16:46+02:0029. septembra 2023|

Aj v tomto čísle školského časopisu SILVUM nájdete množstvo zaujímavých rozhovorov a článkov: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sme vyspovedali Ing. Slavomíra Karaša, pripravila Nadja Domaracká (II.A). Návštevu archeológa Martina Furmana zdokumentovala Timea Šlezingerová z III.B. V novej pravidelnej rubrike - Absolvent motivuje - pripravila Timea Štefková z III.B rozhovor s bývalým absolventom  Stanislavom Záleckým... Veľmi pekný článok napísala Eva Habiňáková z III.B triedy, ktorá sa venovala problému zbytočného úhynu malých jelienčat... Veľkými úspechmi sme sa mohli popýšiť vďaka našim trom šikovným študentom - Martinovi Miklošovi (I.A), Markovi Ondzíkovi (III.A) a Rasťovi Kľučárovi (II.A) v článku Traja králi. Nemohli sme [...]

OBJAV ROKA – SILVUM v súťaži získal špeciálnu cenu!

2023-06-09T12:29:43+02:009. júna 2023|

Štvrtok – 8. jún 2023 – bol dlho očakávaný deň pre skupinku študentov našej školy, ktorí si obľúbili tvoriť a pracovať pre školský časopis SILVUM. V minulom školskom roku - pod vedením p. uč. Mgr. Evy Zborovskej a v súčasnosti pod vedením p. zástupkyne riaditeľa školy PhDr. Vlasty Hudákovej a Mgr. Stanislava Furmana – obnovili vydávanie časopisu v online podobe, kde hlavnou úlohou bolo pútavo zverejňovať život našej školy. Postrehy z odborných praxí, reportáže zo zaujímavých aktivít školy, prezentácia našich šikovných študentov a veľa ďalšieho sa pretavili do vynikajúceho výsledku na IX. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, organizovanej Prešovským samosprávnym krajom. V konkurencii dvadsiatky stredoškolských časopisov, [...]

Nové číslo školského časopisu SILVUM konečne uzrelo svetlo sveta…

2023-04-19T13:42:20+02:0019. apríla 2023|

Nové číslo školského časopisu SILVUM obsahuje bohatú nádielku autorských článkov: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa prišiel na rad Ing. Albín Kostelník PhD., spovedala Nadja Domaracká (II.A). Deň otvorených dverí 2022 sa vydaril, preto sme mu venovali veľkú pozornosť - aj vďaka Timei Štefkovej z III.B. Po nútenej covidovej prestávke tretiaci pripravili pre prvákov poriadnu Imatrikuláciu - dievčatá z III.B o tom podali detailnú správu... Veľmi pekný príbeh napísali naši traja študenti - Radoslav Lichvarčík, Jakub Badida a Martin Huňara z III.B triedy, ktorí sa vo svojom voľnom čase začali venovať našim koníkom na Cemjate a popritom natočili nádherné video... Naši lesničiari [...]

Druhé číslo školského časopisu SILVUM

2022-10-10T10:26:34+02:0023. septembra 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM má za sebou vydanie už druhého tohtoročného čísla školského časopisu,  v ktorom sa okrem iného dočítate: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa veľa dozviete o našej milej p. zástupkyni Ing. Vlasty Hudákovej aktivitám školy a školského internátu sa venujeme na pravidelných dvoch stranách. rubrika Naše hviezdy sa zamerala na nášho "akademického maliara"  Dávida Šimka (I.A) sokoliarstvu je venovaná dvojstrana aj s rozhovorom s Jergušom Škvarekom (III.B) maturantky Dorota Jusková, Zuzana Kalinská a Klára Halcinová odpovedajú na zaujímavé otázky a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Nové číslo školského časopisu SILVUM

2022-10-10T10:27:19+02:0028. februára 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM v novom zložení pripravila prvé tohtoročné číslo, v ktorom vás chce zaujať týmto obsahom: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa dočítate zaujímavosti o našom p. riaditeľovi Ing. Miroslavovi Fuchsovi PhD. článok maturantky Doroty Juskovej približuje  priebeh odovzdávania stužiek dvojstrana je venovaná aktivitám školského internátu. V ďalšej pravidelnej rubrike Naše hviezdy spoznáte Adama Bučka (IV.B) a Tamaru Pavurovú (III.A). Postrehy študentov z dištančného štúdia prináša článok pod názvom Život za obrazovkou. Tvorivé a študijné úspechy našich študentov v rôznych súťažiach a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top