SILVUM – časopis študentov

Letné číslo školského časopisu SILVUM

2023-09-29T17:16:46+02:0029. septembra 2023|

Aj v tomto čísle školského časopisu SILVUM nájdete množstvo zaujímavých rozhovorov a článkov: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sme vyspovedali Ing. Slavomíra Karaša, pripravila Nadja Domaracká (II.A). Návštevu archeológa Martina Furmana zdokumentovala Timea Šlezingerová z III.B. V novej pravidelnej rubrike - Absolvent motivuje - pripravila Timea Štefková z III.B rozhovor s bývalým absolventom  Stanislavom Záleckým... Veľmi pekný článok napísala Eva Habiňáková z III.B triedy, ktorá sa venovala problému zbytočného úhynu malých jelienčat... Veľkými úspechmi sme sa mohli popýšiť vďaka našim trom šikovným študentom - Martinovi Miklošovi (I.A), Markovi Ondzíkovi (III.A) a Rasťovi Kľučárovi (II.A) v článku Traja králi. Nemohli sme [...]

OBJAV ROKA – SILVUM v súťaži získal špeciálnu cenu!

2023-06-09T12:29:43+02:009. júna 2023|

Štvrtok – 8. jún 2023 – bol dlho očakávaný deň pre skupinku študentov našej školy, ktorí si obľúbili tvoriť a pracovať pre školský časopis SILVUM. V minulom školskom roku - pod vedením p. uč. Mgr. Evy Zborovskej a v súčasnosti pod vedením p. zástupkyne riaditeľa školy PhDr. Vlasty Hudákovej a Mgr. Stanislava Furmana – obnovili vydávanie časopisu v online podobe, kde hlavnou úlohou bolo pútavo zverejňovať život našej školy. Postrehy z odborných praxí, reportáže zo zaujímavých aktivít školy, prezentácia našich šikovných študentov a veľa ďalšieho sa pretavili do vynikajúceho výsledku na IX. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, organizovanej Prešovským samosprávnym krajom. V konkurencii dvadsiatky stredoškolských časopisov, [...]

Nové číslo školského časopisu SILVUM konečne uzrelo svetlo sveta…

2023-04-19T13:42:20+02:0019. apríla 2023|

Nové číslo školského časopisu SILVUM obsahuje bohatú nádielku autorských článkov: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa prišiel na rad Ing. Albín Kostelník PhD., spovedala Nadja Domaracká (II.A). Deň otvorených dverí 2022 sa vydaril, preto sme mu venovali veľkú pozornosť - aj vďaka Timei Štefkovej z III.B. Po nútenej covidovej prestávke tretiaci pripravili pre prvákov poriadnu Imatrikuláciu - dievčatá z III.B o tom podali detailnú správu... Veľmi pekný príbeh napísali naši traja študenti - Radoslav Lichvarčík, Jakub Badida a Martin Huňara z III.B triedy, ktorí sa vo svojom voľnom čase začali venovať našim koníkom na Cemjate a popritom natočili nádherné video... Naši lesničiari [...]

Druhé číslo školského časopisu SILVUM

2022-10-10T10:26:34+02:0023. septembra 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM má za sebou vydanie už druhého tohtoročného čísla školského časopisu,  v ktorom sa okrem iného dočítate: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa veľa dozviete o našej milej p. zástupkyni Ing. Vlasty Hudákovej aktivitám školy a školského internátu sa venujeme na pravidelných dvoch stranách. rubrika Naše hviezdy sa zamerala na nášho "akademického maliara"  Dávida Šimka (I.A) sokoliarstvu je venovaná dvojstrana aj s rozhovorom s Jergušom Škvarekom (III.B) maturantky Dorota Jusková, Zuzana Kalinská a Klára Halcinová odpovedajú na zaujímavé otázky a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Nové číslo školského časopisu SILVUM

2022-10-10T10:27:19+02:0028. februára 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM v novom zložení pripravila prvé tohtoročné číslo, v ktorom vás chce zaujať týmto obsahom: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa dočítate zaujímavosti o našom p. riaditeľovi Ing. Miroslavovi Fuchsovi PhD. článok maturantky Doroty Juskovej približuje  priebeh odovzdávania stužiek dvojstrana je venovaná aktivitám školského internátu. V ďalšej pravidelnej rubrike Naše hviezdy spoznáte Adama Bučka (IV.B) a Tamaru Pavurovú (III.A). Postrehy študentov z dištančného štúdia prináša článok pod názvom Život za obrazovkou. Tvorivé a študijné úspechy našich študentov v rôznych súťažiach a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top