SILVUM – časopis študentov

Druhé číslo školského časopisu SILVUM

2022-10-10T10:26:34+02:0023. septembra 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM má za sebou vydanie už druhého tohtoročného čísla školského časopisu,  v ktorom sa okrem iného dočítate: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa veľa dozviete o našej milej p. zástupkyni Ing. Vlasty Hudákovej aktivitám školy a školského internátu sa venujeme na pravidelných dvoch stranách. rubrika Naše hviezdy sa zamerala na nášho "akademického maliara"  Dávida Šimka (I.A) sokoliarstvu je venovaná dvojstrana aj s rozhovorom s Jergušom Škvarekom (III.B) maturantky Dorota Jusková, Zuzana Kalinská a Klára Halcinová odpovedajú na zaujímavé otázky a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Nové číslo školského časopisu SILVUM

2022-10-10T10:27:19+02:0028. februára 2022|

Redakčná rada školského časopisu SILVUM v novom zložení pripravila prvé tohtoročné číslo, v ktorom vás chce zaujať týmto obsahom: v rubrike Spoznávam svojho učiteľa sa dočítate zaujímavosti o našom p. riaditeľovi Ing. Miroslavovi Fuchsovi PhD. článok maturantky Doroty Juskovej približuje  priebeh odovzdávania stužiek dvojstrana je venovaná aktivitám školského internátu. V ďalšej pravidelnej rubrike Naše hviezdy spoznáte Adama Bučka (IV.B) a Tamaru Pavurovú (III.A). Postrehy študentov z dištančného štúdia prináša článok pod názvom Život za obrazovkou. Tvorivé a študijné úspechy našich študentov v rôznych súťažiach a veľa ďalšieho si môžete prečítať práve tu: [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top