Štvrtok – 8. jún 2023 – bol dlho očakávaný deň pre skupinku študentov našej školy, ktorí si obľúbili tvoriť a pracovať pre školský časopis SILVUM. V minulom školskom roku – pod vedením p. uč. Mgr. Evy Zborovskej a v súčasnosti pod vedením p. zástupkyne riaditeľa školy PhDr. Vlasty HudákovejMgr. Stanislava Furmana – obnovili vydávanie časopisu v online podobe, kde hlavnou úlohou bolo pútavo zverejňovať život našej školy. Postrehy z odborných praxí, reportáže zo zaujímavých aktivít školy, prezentácia našich šikovných študentov a veľa ďalšieho sa pretavili do vynikajúceho výsledku na IX. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, organizovanej Prešovským samosprávnym krajom.

V konkurencii dvadsiatky stredoškolských časopisov, ktoré nie raz mali za sebou už dlhoročnú históriu a obrovské skúsenosti, sa náš časopis nestratil. Odbornú porotu zaujali skvelé rozhovory s učiteľmi, originálny obsah a pekný dizajn, čoho dôsledkom bolo veľmi pekné celkové umiestnenie v striebornom pásme. Čo si však ceníme viac, bola cena OBJAV ROKA – porota týmto ocenila vysokú kvalitu časopisu hneď na začiatku obnoveného vydávania.

Cenu si boli prevziať Nadja Domaracká (II.A), Eva Habiňáková, Tímea Šlezingerová, Timea Štefková, Zuzana Zvolenská a Jakub Badida (všetci III.B) pod vedením Mgr. Stanislava Furmana. Veríme, že podnetné myšlienky odbornej poroty ich obohatia a fantastické ocenenie ich ešte viac nadchne pre prácu „stredoškolského novinára“.

Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu Prešovského samosprávneho kraja, špeciálne p. Mgr. Daši Jeleňovej – vedúcej oddelenia komunikácie Úradu PSK, za profesionálnu organizáciu tohto milého a potrebného podujatia.

Mgr. Stanislav Furman – učiteľ matematiky a správca školského webového sídla

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.