Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole pozýva uchádzačov o štúdium na prijímacie skúšky do prvého ročníka denného štúdia v školskom roku 2023/2024, ktoré sa uskutočnia v Strednej odbornej škole lesníckej, Kollárova 10 v Prešove, resp. v elokovanom pracovisku Bijacovce (podľa prihlášky).

Žiak sa v deň konania prijímacích skúšok dostaví do vestibulu školy, kde sa preukáže občianskym preukazom, prípadne iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť. Do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú. V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok  do 9.00 hodiny.

Termín konania prijímacej skúšky 2023/2024

  1. termín – 04.05.2023 (štvrtok)
  2. termín – 09.05.2023 (utorok)

Celkový počet prijatých uchádzačov do prvého ročníka – 73 žiakov
– v odbore 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka         – 42 žiakov
– v odbore 4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia           – 14 žiakov
– v odbore 4556 K operátor lesnej techniky                         – 17 žiakov (elokované pracovisko Bijacovce)

Uchádzači o štúdium sa dostavia do budovy školy podľa preferovaného záujmu najneskôr do 9,00 hod.

Organizácia a časový harmonogram prijímacích skúšok

9,00 –  9,15 hod.    – rozdelenie uchádzačov do skupín
9,15 –   9,30 hod.   – prezentácia žiakov
9,30 – 10,15 hod.   – písomná skúška zo SJL
10,15 – 10,30 hod. – prestávka
10,30 – 11,15 hod.  – písomná skúška  z biológie

Zásady ochrany osobných údajov počas prijímacieho konania

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.