Tak ako každý rok, aj v tomto roku prišiel koniec poľovníckej sezóny a nastal čas na bilancovanie a hodnotenie činností jednotlivých užívateľov poľovných revírov. Súčasťou tohto hodnotenia je aj naša škola, ktorá okrem toho že poskytuje priestory, rovnako prikladá ruku k dielu – či už pri samotnom preberaní trofejí, ich hodnotení alebo chystaní priestoru na prehliadku.

Už 1. marca sa na našej škole zišli hodnotitelia z obvodnej hodnotiteľskej komisie v Prešove, ktorí za pomoci zamestnancov školy preberali od poľovníckych hospodárov jednotlivé trofeje raticovej zveri a šeliem ulovených v sezóne 2023/24, kde hodnotili správnosť odstrelu, vek, vzhľad a úpravu trofejí. Tie trofeje, ktoré boli nádejné na bodovanie, sporné alebo ktoré boli niečím zaujímavé ostávali v priestoroch školy. Keďže sa každý rok zvyšuje počet ulovenej zveri, nemohli ostať všetky trofeje na prehliadku. Následne v dňoch 4.-5.3. prebiehalo samotné hodnotenie trofejí za účasti žiakov tretieho ročníka, ktorí mali vynikajúcu príležitosť učiť sa od skúsených poľovníkov a rozšíriť si tak svoje vedomosti, ktoré neskôr využijú pri praktickej maturitnej skúške.

Na záver niekoľko zaujímavých čísel: na tohtoročnej chovateľskej prehliadke trofejí bude vystavených 125 jeleních trofejí, z ktorých je 6 zlatých, 12 strieborných a 41 bronzových. Zo srnčej zveri bude vystavených 160 trofejí, z ktorých je 1 zlatý, 6 strieborných a 10 bronzových. Každým rokom nám pribúdajú aj daniele, tento rok bude na výstave 22 trofejí – 2 zlaté, 4 strieborné. Z dospelých diviakov máme predložených 11 klov, čo je vzhľadom na ešte stále prebiehajúci africký mor dobré číslo. Zo šeliem, ktoré však nemusia byť povinne predkladané, bude na prehliadke celkovo 6 šakalov, 3 líšky a 18 jazvecov.

Tešíme sa na vás od štvrtka 14. marca 2024 od 10:00 hod. do nedele 17. marca 2024 12:00 hod.!

Pozn. Výstava bude prístupná poľovníckej a ostatnej verejnosti v dňoch 14.- 17. marca 2024 (štvrtok – nedeľa) denne od 8.00 do 18.00 hod., v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod.

Ing. Oskár Takács – učiteľ odborných predmetov

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.