V piatok 16. júna 2023 sa otvorili brány našej školy pre všetky deti materských škôl a žiakov základných škôl. Naša škola si pripravila na zážitky veľmi bohaté dopoludnie. Deti čakalo spolu desať stanovíšť s rozličnými aktivitami. Najviac stánkov sa venovalo lesnej pedagogike pod vedením p. uč. Ing. Vlasty Bodnárovej, boli to –  hmatová poznávačka, kartičky s číslami a šiškami, čuchová poznávačka, výuková hra, medené maľovanie, hádanky, stopy živočíchov a poznávanie rastlín. Veľmi obľúbeným zastavením boli sokoliari pod vedením Filipa Kollára, kde najväčšou hviezdou bol malý kuvik plačlivý menom Peťko. Vábenie zveri mal perfektne zvládnuté náš tretiak Andreas Nemes pod vedením p. uč. Ing. Oskára Takácsa, kde svojím programom dokázal zaujať každého! Akva-teraristický krúžok pod vedením p. uč. Ing. Martina Maceja mal nachystané zaujímavé plazy a iné živočíchy zo svojich terárií. Zo sprievodných aktivít spomenieme laserovú strelnicu, zábavné skákanie vo vreci, maľovanie na tvár… Nesmieme však zabudnúť aj na stánok, ktorý perfektne pripravili zamestnanci spoločnosti Lesy SR,  OZ Šariš so sídlom v Prešove. Ich zaujímavé aktivity dokázali zabaviť návštevníkov na dlhé minúty!

Je našou veľkou snahou, aby podujatie Mesiac poľovníctva a ochrany prírody široká verejnosť vnímala ako osvetu poľovníctva a priblíženie deťom a žiakom štúdium na našej škole hravou formou. Myslíme si, že sa to nadmieru podarilo!

Ďakujeme našim študentom pod vedením svojich učiteľov, ktorí sa na toto podujatie dôkladne pripravili: privítanie žiakov – Tímea Šlezingerová, Zuzana Zvolenská (III.B), sokoliari – Stella Tramitová (I.A), Samuel Hovančík (I.B),  Nina Andruščáková, Martin Gajdoš (II.B), hmatová poznávačka – Adam Karaffa, Šimon Pončák (III.B), kartičky s číslami a šiškami – Timotej Manduľák, Roman Miškuf (III.B), čuchová poznávačka – Miroslav Polča, Filip Mašlej (III.B), výuková hra, medené maľovanie – Ema Čandíková, Alex Ďuraka (III.B), skákanie vo vreci – Maroš Papp (III.A), Soňa Hudáková, Alexandra Terpáková (I.B), vábenie zveri – Andreas Nemes (III.A), hádanky – Jakub Bicák (I.B), Marián Tlumač (III.A), stopy a poznávanie rastlín – Matej Vachal, Richard Šefčík (III.B), laserová strelnica – Adam Šmelko, Pavol Haľko (III.B), maľovanie na tvár – Eva Habiňáková, Timea Štefková (III.B), akvateraristi – Vladimír Bujnovský (II.A), Matúš Rabatin (II.B) a ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí aj čo len malou mierou prispeli k pekne strávenému dopoludniu.

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. – riaditeľ školy

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.